Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

Met alle leerlingen naar Duinen Zathe in Appelscha

Op maandag 25 september 2017 bestond de school 15 jaar. Op deze dag werd er een klein feestje gevierd met een gezellige spelletjesmiddag georganiseerd door de leerlingenraad. Aan het eind van deze geslaagde middag werd bekend gemaakt waar we met alle leerlingen naar toe zouden gaan. Het werd Duinen Zathe in Appelscha. Op maandag 16 oktober was het dan eindelijk zover, dat we met alle leerlingen van de school naar Appelscha vertrokken. We hebben een geweldige dag gehad met prachtig mooi weer.
Chauffeurs bedankt voor het rijden, hulpouders en oudervereniging jullie ook bedankt het was een dag met een gouden randje! Zie voor foto's Met alle leerlingen .... 1 en  Met alle leerlingen .... 2

 

Bezoek bibliotheek groep 3 en 4 in Oosterwolde

In het kader van de Kinderboekenweek mochten de kinderen van groep 3/4 een bezoek aan de bibliotheek brengen. Daar vertelde Klaasje Herder over verschillende boeken, de gouden griffel en de gouden penseel. Daarna gingen de kinderen in groepjes zelf verschillende opdrachten uitvoeren en dat was spannend! Ze waren erg enthousiast, maar ook wel een beetje bang. In de tentjes moesten de kinderen raden welke geuren ze roken. Bij de opdracht proeven, moesten ze een hapje van een "snottebel", "oorsmeer" en "poep" nemen. Nou niet veel kinderen durfden het aan om dat te doen, want het zag er heel echt uit! Om de opdracht zien uit te voeren moesten ze op een krukje staan en goed kijken wat er in de bakken zat. Zo zagen ze o.a. een oog van een schildpad en een babycavia op sterk water. Er was ook een grot, gemaakt van boekenkasten en kuilplastic. En donker dat het daar was! Dat was wel heel spannend. Sommige kinderen liepen hand in hand voorzichtig rond, alleen het kaarslicht bracht een beetje licht in de duisternis. Ook mochten de kinderen voelen in dozen, er waren maar een paar kinderen die dat durfden. Het thema ‘Gruwelijk eng!’ van de Kinderboekenweek werd door deze opdrachten een echte belevenis. Zie voor foto's Groep 3 en 4 naar bibliotheek ...........

 

Noa Meijer groep 6 voorleeskampioen van de stelling

Woensdag 4 oktober is de “Kinderboekenweek” begonnen. Griezelen stond centraal in deze weken onder het motto: “Gruwelijk eng!” Ook op o.b.s. de Stelling is hier weer de nodige aandacht aanbesteed. In deze weken wordt er extra aandacht besteed aan boekpromotie, dit alles wordt gedaan met het doel om de kinderen te motiveren en te stimuleren om boeken te gaan lezen. De jaarlijkse voorleeswedstrijd vindt altijd plaats in de periode van de Kinderboekenweek en werd op donderdagmiddag 12 oktober gehouden in de overblijfruimte van de school. De voorrondes hadden al in de klassen plaatsgevonden en hier zijn de 6 groepskampioenen uit voortgekomen: groep 3 Dinthe van Kooten, groep 4 Jorn Dijkman, groep 5 Lars van den Berg, groep 6 Noa Meijer, groep 7 Silke de Jong en Lars Andrée  groep 8. Tijdens de voorleeswedstrijd werd er bepaald wie de voorleeskampioen van 2017 - 2018 is geworden van o.b.s. “de Stelling”. De middag werd geopend door de meisjes van groep 7 en 8 met de dans op het lied “Gruwelijk eng!”  het lied van de Kinderboekenweek. De voorlezers hadden leuke verhalen uitgekozen en er werd keurig voorgelezen. Voor de deskundige jury die bestond uit Klaasje Herder van de bibliotheek, Hinke Jelsma vakleerkracht muziek en Thea Winters leesouder van de school, was het een hele klus om de voorleeskampioen van o.b.s. “de Stelling“ aan te wijzen. Uiteindelijk is Noa Meijer uit groep 6 de voorleeskampioen van de school geworden, zij las voor uit het boek Griezel van Roald Dahl. Lars Andrée is de winnaar geworden van groep 7/8 en hij mag onze school vertegenwoordigen bij de volgende ronde voor de beste voorleeskampioen van Ooststellingwerf. Lars las voor uit het boek Koning van de Slaaf van Thea Silton. Alle voorleeskanjers kregen een boekenbon voor hun geweldige prestatie. Ook was er voor de juryleden nog een attentie. Noa hartelijk gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! Lars Andrée heel veel succes bij de volgende ronde in de bibliotheek van Oosterwolde. Juryleden bedankt. Zie voor foto’s Voorleeswestrijd

 

Staking op donderdag 5 oktober de school is gesloten

Leraren in het basisonderwijs gaan op 5 oktober opnieuw staken. Dit keer de hele dag.
Dit betekent dat 1,5 miljoen leerlingen die dag niet naar school kunnen en dat ouders dus een oplossing moeten zoeken voor opvang. Reden voor de staking?  Extra geld om het verschil in salaris tussen leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kleiner te maken. Tevens willen we dat er meer leraren worden aangenomen, zodat de werkdruk omlaag gaat.De bonden hebben genoeg van de vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee komt. De toezeggingen zijn te vaag. De inzet is een structureel bedrag van 900 miljoen euro voor salaris en 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk. De afgelopen weken werden bedragen als '270 miljoen euro' en 'een substantieel bedrag' genoemd in Den Haag. "Dat eerste bedrag is natuurlijk veel te weinig en de tweede toezegging is veel te vaag", volgens de onderwijsbonden.Stichting Comprix steunt de actieen vraagt u om uw begrip. BSO de Kinderkei is donderdag de hele dag op school aanwezig voor opvang tel. 06 82071651. 

Veel collega’s gaan op deze stakingsdag naar Den Haag, maar ook hebben collega’s van de scholen van Comprix aangegeven om 9.30 uur in Groningen bijeen te komen, waar een bijeenkomst wordt georganiseerd door de bonden voor leerkrachten uit het noorden. Wij hebben ook voor Groningen gekozen, omdat we de oudergesprekken (a.d.h.v. van de kijklijsten) die gepland staan voor ’s avonds gewoon door willen laten gaan.

Informatieavond groep 1 t/m 8

Op dinsdag 26 september werd de informatieavond gehouden van groep 1 t/m 8. Op deze avond hebben de groepsleerkrachten  informatie gegeven over de manier van werken in de groepen, zoals de dagelijkse gang van zaken, de jaarplanning, methodes, toetsen, huiswerk enz. Ook hebben de ouders de nodige informatie op papier mee naar huis gekregen.  De avond begon centraal met een algemeen gedeelte. Zie voor foto’s Informatieavond ...