Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

SUZE HÄGER GROEP 5 VOORLEESKAMPIOEN VAN O.B.S. DE STELLING

Woensdag 5 oktober is de “Kinderboekenweek” begonnen. Opa’s en oma’s stonden centraal in deze weken onder het motto: “Voor altijd jong!” Ook op o.b.s. de Stelling is hier weer de nodige aandacht aanbesteed. In deze weken wordt er extra aandacht besteed aan boekpromotie, dit alles wordt gedaan met het doel om de kinderen te motiveren en te stimuleren om boeken te gaan lezen.
De jaarlijkse voorleeswedstrijd vindt altijd plaats in de periode van de Kinderboekenweek en werd op donderdagmiddag 13 oktober gehouden in de overblijfruimte van de school. De voorrondes hadden al in de klassen plaatsgevonden en hier zijn de 6 groepskampioenen uit voortgekomen: groep 3 Lisa Jenema, groep 4 Nynke Prins, groep 5 Suze Häger, groep 6 Sophie Westerlaan, groep 7 Arjen v/d Wolfshaar en Julia Dobbe groep 8. Tijdens de voorleeswedstrijd werd er bepaald wie de voorleeskampioen van 2016 - 2017 is geworden van o.b.s. “de Stelling”.
De middag werd geopend door de meisjes van groep 7 en 8 met de dans op het lied “Voor altijd jong!!”, het lied van de Kinderboekenweek. De voorlezers hadden leuke verhalen uitgekozen en er werd keurig voorgelezen. Voor de deskundige jury die bestond uit Rahel Hermes van de bibliotheek, Greetje Holt leidster van de Peuterspeelgroep ’t Boemeltje” en Thea Winters leesouder van de school, was het een hele klus om de voorleeskampioen van o.b.s. “de Stelling“ aan te wijzen. Uiteindelijk is  Suze Häger  uit groep 5 de voorleeskampioen van de school geworden. Arjen v/d Wolfshaar is de winnaar geworden van groep 7/8 en hij mag onze school vertegenwoordigen bij de volgende ronde voor de beste voorleeskampioen van Ooststellingwerf.Alle voorleeskanjers kregen een boekenbon voor hun geweldige prestatie. Ook was er voor de juryleden nog een attentie.  Suze hartelijk gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! Arjen heel veel succes bij de volgende ronde in de bibliotheek van Oosterwolde en juryleden bedankt. Zie voor foto’s Voorleeswestrijd

 

START KINDERBOEKENWEEK

Woensdagochtend 5 oktober werd de Kinderboekenweek geopend in de gemeeschappelijkeruimte van de school met alle leerlingen van groep 1 t/m 8. De meisjes van groep 7 en 8 dansten op het lied van de Kinderboekenweek "Voor altijd jong" van Kinderen voor Kinderen. Juf iepie had "haar oma" uitgenodigd en oma had een kwis bedacht voor de juffen met als afsluiting een rollatorrace met een stapel boeken. Was er een vraag goed, dan mochten er 3 boeken van de stapel af, was er een vraag fout dan kwamen er weer 3 bij. Juf Marita en juf Alie moesten na de het beantwoorden van de vragen een parcour afleggen met de rollator en de stapel boeken. Tot grote hillariteit van de kinderen viel dit niet mee, want de juffen kregen ook nog een bril op met wazige glazen. Daarna bracht oma nog een bezoek aan alle klassen. Hier werden boeken gepresenteerd en een spel aangeboden.
De 62ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16 oktober 2016. Opa’s en oma’s staan centraal tijdens de Kinderboekenweek onder het motto: “Voor altijd jong!” Opa’s en oma’s spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Ook in kinderboeken. Dat begint bij opa en oma Pluis van Dick Bruna en de opa en [Oorlog en vriendschap - Dolf Verroen] oma van Madelief (Krassen in het tafelblad van Guus Kuijer). Soms staan vooral opa’s aan de zijde van kinderen. Kijk maar naar opa Joe uit Sjakie en de chocoladefabriek (Roald Dahl). In deze weken worden er in de groepen verschillende activiteiten aangeboden. Zie fotoboek Start Kinderboekenweek, Boekbinden groep 7/8, Bibliotheekbezoek groep 3/4, Boekbinden groep 5/6, De oma van Tijn leest voor in groep 3/4, Voorleeswdstrijd

 

INFORMATIEVE OUDERAVOND DINSDAG 11 OKTOBER

Beste ouders/verzorgers,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse informatieve ouderavond van openbare basisschool “de Stelling”, op dinsdag 11 oktober a.s. We beginnen om 19.30 uur in school.
Agenda:         
1). Opening
2). Vaststellen agenda
3). Jaar- en Financieel verslag van de OV
4). Jaarverslag MR en jaarverslag GMR
5). Bevindingen kascommissie - benoemen nieuwe leden kascommissie
6). Mededelingen MR
7). Verkiezingen MR
Aftredend: Gerda Hensen
Kandidaten:
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang opgeven bij Gerda Hensen,
tel. 0516850994
8). Mededelingen school
9). Rondvraag
10). Sluiting officiële gedeelte
Aansluitend willen wij u informeren over het continurooster. We hebben voor dit thema gekozen, omdat veel scholen in de omgeving dit schooljaar gestart zijn met de invoering van een continurooster en er regelmatig naar gevraagd wordt of de school een continurooster hanteert. Ook is het een probleem om hulp te krijgen bij de tussenschoolse opvang. Anita de Vries, directeur van o.b.s. ’t Holtpad in Nijeholtpade en o.b.s. de Striepe in Oldeholtpade zal een presentatie geven over de ervaringen van kinderen, ouders en team op haar scholen. Aan het eind van deze presentatie is het de bedoeling, dat u in groepjes gaat overleggen, wat u er van vindt als de school volgend schooljaar tot de invoering zou overgaan.

Wilt u zich voor 7 oktober a.s. opgeven middels het opgavestrookje of door een mailtje te sturen naar info@obsdestelling.nl 

Wij zien uw graag op deze ouderavond!

INFORMATIEAVONDEN GOED BEZOCHT

Op maandag 12 en 19 september werden de informatieavonden gehouden van groep 1 t/m 8. Op deze avonden hebben de groepsleerkrachten  informatie gegeven over de manier van werken in de groepen, zoals de dagelijkse gang van zaken, de jaarplanning, methodes, toetsen, huiswerk enz. ook hebben de ouders de nodige informatie op papier mee naar huis. Alle twee avonden begonnen centraal met een algemeen gedeelte. Zie fotoboek  Informatieavonden goed bezocht

 

SPORTDAG VOOR ALLE GROEP 8 LEERLINGEN VAN COMPRIX

Op vrijdag 16 september werd er voor alle leerlingen van groep 8, in kader van de fusie Comperio en Primo, nu Comprix een gezamenlijke sportdag georganiseerd in Wolvega of Gorredijk.Onze groep 8 leerlingen hebben een leuke sportieve ochtend gehad in Wolvega. Voor de zomervakantie mochten de leerlingen 3 activiteiten kiezen, die ze deze ochtend graag zouden willen gaan doen. Er werd gekozen voor de klimwand, boogschieten en snorkelen. De sportdag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch en alle leerlingen kregen een sport-shirt met de naam Comprix als aandenken mee. Een aantal ouders was bereid gevonden om mee te gaan, aangezien de kinderen telkens naar een andere accommodatie toe moesten. Chauffeurs bedankt voor het rijden. Zie Sportdag voor ....