Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

CONTINUROOSTER GAAT IN NA DE ZOMERVAKANTIE

De laatste jaren is het aantal basisscholen dat een continurooster hanteert sterk toegenomen. Ook bij ons op school nam de vraag naar het continurooster toe. Tijdens de informatieve ouderavond in oktober 2016 zijn de ouders/verzorgers met een PowerPoint presentatie geïnformeerd over de het continurooster met de voordelen, de nadelen en de knelpunten. In januari 2017 is er via een enquête  gekeken of er genoeg draagvlag is om het continurooster in te voeren.
We hebben kunnen constateren dat een grote meerderheid 75,5% van de ouders/verzorgers een continurooster ziet zitten. Ook de leerlingenraad heeft in de klassen gevraagd, wie er voor en tegen het continurooster zijn. Bij de leerlingen is ook een grote meerderheid 70% voor het continurooster. Leerlingen en team hebben aan gegeven wel graag de vrije woensdagmiddag voor de leerlingen te willen behouden. We zijn momenteel hard aan het werk om vorm te geven aan het continurooster voor het nieuwe schooljaar, zodat we in september 2017 goed kunnen starten. Gaandeweg zullen we met elkaar evalueren en kijken waar we zaken kunnen bijstellen. Een wijziging van schooltijden is de start van een nieuw proces, waarin we met elkaar vorm gaan geven aan het continurooster.
Op maandag 27 maart aanvang 19.30 uur organiseren we een informatieavond over hoe we het continurooster vorm willen gaan geven.
Tijdens deze avond zal er ook worden ingegaan op de voor en nadelen die u hebt aangegeven op het enquêteformulier.
Renske Krikke van de Kinderkei is deze avond ook aanwezig en zij zal iets vertellen over de kosten van de BSO.

ARJEN VERTEGENWOORDIGD OBS DE STELLING BIJ VOORLEESWEDSTRIJD

Arjen van de Wolfshaar uit groep 7, de voorleeskampioen van  o.b.s. “de Stelling”, heeft onze school op dinsdag 14 februari  keurig vertegenwoordigd tijdens de halve finale in Oosterwolde. Arjen had een aantal supporters meegenomen en die konden zien en horen, dat Arjen prima voorlas uit het  boek: Gevecht om de Cup, geschreven door Gerard van Gemert. Helaas is Arjen niet door naar de volgende ronde. Arjen, je gaat dan wel niet door naar de finale, maar je hebt keurig voorgelezen! Zie voor foto’s Halve finale voorleeswedstrijd

 

HET DAK DER AF TIJDENS SCHOOLDISCO IN O.B.S. DE STELLING

Op vrijdag 10 februari was er de jaarlijkse schooldisco in het speellokaal van o.b.s. de Stelling in Makkinga. Deze ruimte had een ware metamorfose ondergaan, waarbij de discolampen en rookmachine niet ontbraken. Deze disco werd georganiseerd door de oudervereniging van o.b.s. “de Stelling”. Ook was er rekening gehouden met een rustpuntje, voor wie even genoeg had van het dansen. Er was ruimte gecreëerd waar de kinderen genoeglijk konden chillen. De ouders van de oudervereniging hadden ook voor genoeg drinken en iets te eten gezorgd.
De leerlingen waren in 4 groepen verdeeld, zodat geluid en muziek aangepast  kon  worden aan de groepen. Groep 1 en 2 konden van 16.45 – 17.30 uur dansen op de muziek van DJ Ronald. Oud-leerling Ronald van Duinen zorgde voor de muziek deze avond. Daarna was het tijd voor groep 3 en 4 en konden zij hun kunsten te vertonen op de dansvloer en daar werd volop gebruik van gemaakt. Ook werd er nog voor Manuel Haasdijk gezongen voor zijn verjaardag en kreeg iedereen een traktatie van manual. Vanaf 18.30 uur waren de kinderen van groep 5 en 6 aan de beurt. Groep 7 en 8 sloten het discofeest af en lieten vanaf 19.45 uur zien dat ze zich ook prima konden vermaken op de muziek van DJ Ronald. Ouders van de OV en DJ Ronald bedankt voor de  gezellige swingende avond. Zie voor foto's Schooldisco

 

VOORLEESONTBIJT

Als opening van de Nationale Voorleesdagen werd er woensdag 25 januari een voorleesontbijt op school georganiseerd. De ouders van de oudervereniging hadden voor alle kinderen in de klassen een ontbijtje (broodje en drinken) verzorgd en tijdens het eten werd er door de leerkrachten een verhaal werd voorgelezen.
Door aandacht te schenken aan de Nationale Voorleesdagen willen we aangeven, hoe belangrijk lezen en voorlezen is voor de ontwikkeling van kinderen.
OV bedankt voor het lekkere ontbijt. Zie fotoboek Voorleesontbijt

 

MOP BEDANKT! IEDEREEN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Allereerst wil ik u, mede namens het team, een gezond en gelukkig 2017 wensen!

Voor onze school is 2017 gelijk al goed begonnen!
We hebben een  cheque  van  € 400 ontvangen van de M.O.P. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van Lego Mindstorms. 
M.O.P. bedankt voor deze bijdrage we zij  er erg blij mee.
We hebben de ambitie om Wetenschap & Techniek in combinatie met ICT een zichtbare plek binnen onze school te geven. Dit schooljaar hebben we dankzij studenten van het Friesland College in groep 7/8 een aantal workshops aangeboden gekregen, waarbij  programmeren centraal stond. Bij deze lessen werd er gebruik gemaakt van o.a. Lego Mindstorms. Alle materialen werden tijdens deze workshops meegenomen door de studenten. Graag zouden we hier een vervolg aan willen geven en daar hebben we eigen materialen voor nodig. 
Voornemen voor 2017
Hans Westenbroek, ouder van onze school is een fanatiek fietser. Het is zijn de bedoeling om de langste fietstocht van Nederland (430 km) te fietsen in één dag. Hij wil er graag een sponsortocht voor de school van maken. Het is een georganiseerde fietstocht in een groep. Ze starten op 8 juli in Lent (bij Nijmegen). De tocht komt ook langs Makkinga. Ook dit geld willen wij graag gaan inzetten voor Wetenschap & Techniek in combinatie met ICT op school, hierbij denken we aan extra aanschaf van Lego Mindstorms.Zie fotoboek: Lessen programmeren groep 7en 8
Wat is LEGO Mindstorms: Met dit technische materiaal kunnen leerlingen robots bouwen en programmeren die lopen, praten, denken en alles doen wat je kunt verzinnen. Met de bijgeleverde afstandsbediening kun je de robot voorgeprogrammeerde missies laten uitvoeren.