Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

PROJECT BEROEPEN WORDT AFGESLOTEN MET EEN BEROEPEN FAIR TIJDENS OPEN DAG

Op  maandag 6  maart werd er op o.b.s. “de Stelling” in Makkinga een start gemaakt met het project Beroepen. De leerlingen hebben in teken van dit project 2½ week lang verschillende activiteiten aangeboden gekregen die in teken stonden van dit project. 
Tijdens deze projectweken zijn er verschillende mensen uitgenodigd om iets te vertellen over hun beroep, zoals schrijfster Corien Oranje, de molenaar van de molen uit Makkinga, de politie, kapster Heidi, schoenmaker Anika. Ook zijn alle groepen naar de dierenarts in Oosterwolde geweest en werd er een bezoek aan de molen gebracht, waar 3 molenaars lieten zien hoe de molen het graan maalt, zodat het meel wordt.
Woensdag 22 maart werd het project afgesloten en konden belangstellenden een kijkje nemen in de klassen. De oudervereniging had voor deze ochtend een Beroepen Fair georganiseerd voor alle leerlingen en belangstellenden. Tegen een kleine vergoeding kon iedereen deelnemen aan verschillende workshops zoals bij de fotograaf, de visagist, de interieurstylist, de muzikant, de molenaar, de tekenaar, de bloemist, de timmerman, de smid en de imker. Leerlingen, ouders en belangstellenden waren erg enthousiast over de aangeboden workshops. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en hulp, mede dankzij jullie is het project  een succes geworden en konden we het op een geweldige manier afsluiten. Zie voor foto's, Start project, Schrijfster Corien Oranje, De molenaar, De politie, Kapster Heidi, Schoenmaker Anika, Bezoek aan de dierenarts groep 1 t/m 4, Bezoek dierenarts groep 5 t/m 8, Bezoek aan de molen groep 5 t/m 8, Bezoek molen groep 3/4, Afsluiting project beroepen

 

HANDEN UIT DE MOUWEN TIJDENS NLDOET BIJ OBS DE STELLING

Vrijdag 10 maart zijn er tijdens de landelijke actie NLdoet van het Oranjefonds ook bij o.b.s. de Stelling vrijwilligers aan de slag gegaan om verschillende klusjes te doen in en om school. Vooral op de pleinen was er genoeg te doen. De pleinschilderingen werden opgefrist, de tuin is gedaan en er werd heel veel blad opgeruimd. Ook leerlingen van de school staken de handen uit de mouwen en hielpen fanatiek bij het bladvrij maken van het gras en plein. Er is veel werk verzet, het ziet er allemaal weer netjes uit.
IEDEREEN DIE ZIJN/HAAR STEENTJE HEEFT BIJGEDRAGEN, BEDANKT! Zie voor foto's Handen uit de mouwen .......

 

CONTINUROOSTER GAAT IN NA DE ZOMERVAKANTIE

De laatste jaren is het aantal basisscholen dat een continurooster hanteert sterk toegenomen. Ook bij ons op school nam de vraag naar het continurooster toe. Tijdens de informatieve ouderavond in oktober 2016 zijn de ouders/verzorgers met een PowerPoint presentatie geïnformeerd over de het continurooster met de voordelen, de nadelen en de knelpunten. In januari 2017 is er via een enquête  gekeken of er genoeg draagvlag is om het continurooster in te voeren.
We hebben kunnen constateren dat een grote meerderheid 75,5% van de ouders/verzorgers een continurooster ziet zitten. Ook de leerlingenraad heeft in de klassen gevraagd, wie er voor en tegen het continurooster zijn. Bij de leerlingen is ook een grote meerderheid 70% voor het continurooster. Leerlingen en team hebben aangegeven wel graag de vrije woensdagmiddag voor de leerlingen te willen behouden. We zijn momenteel hard aan het werk om vorm te geven aan het continurooster voor het nieuwe schooljaar, zodat we in september 2017 goed kunnen starten. Gaandeweg zullen we met elkaar evalueren en kijken waar we zaken kunnen bijstellen. Een wijziging van schooltijden is de start van een nieuw proces, waarin we met elkaar vorm gaan geven aan het continurooster.
Op maandag 27 maart aanvang 19.30 uur organiseren we een informatieavond over hoe we het continurooster vorm willen gaan geven.
Tijdens deze avond zal er ook worden ingegaan op de voor en nadelen die u hebt aangegeven op het enquêteformulier.
Renske Krikke van de Kinderkei is deze avond ook aanwezig en zij zal iets vertellen over de kosten van de BSO.

ARJEN VERTEGENWOORDIGD OBS DE STELLING BIJ VOORLEESWEDSTRIJD

Arjen van de Wolfshaar uit groep 7, de voorleeskampioen van  o.b.s. “de Stelling”, heeft onze school op dinsdag 14 februari  keurig vertegenwoordigd tijdens de halve finale in Oosterwolde. Arjen had een aantal supporters meegenomen en die konden zien en horen, dat Arjen prima voorlas uit het  boek: Gevecht om de Cup, geschreven door Gerard van Gemert. Helaas is Arjen niet door naar de volgende ronde. Arjen, je gaat dan wel niet door naar de finale, maar je hebt keurig voorgelezen! Zie voor foto’s Halve finale voorleeswedstrijd

 

HET DAK DER AF TIJDENS SCHOOLDISCO IN O.B.S. DE STELLING

Op vrijdag 10 februari was er de jaarlijkse schooldisco in het speellokaal van o.b.s. de Stelling in Makkinga. Deze ruimte had een ware metamorfose ondergaan, waarbij de discolampen en rookmachine niet ontbraken. Deze disco werd georganiseerd door de oudervereniging van o.b.s. “de Stelling”. Ook was er rekening gehouden met een rustpuntje, voor wie even genoeg had van het dansen. Er was ruimte gecreëerd waar de kinderen genoeglijk konden chillen. De ouders van de oudervereniging hadden ook voor genoeg drinken en iets te eten gezorgd.
De leerlingen waren in 4 groepen verdeeld, zodat geluid en muziek aangepast  kon  worden aan de groepen. Groep 1 en 2 konden van 16.45 – 17.30 uur dansen op de muziek van DJ Ronald. Oud-leerling Ronald van Duinen zorgde voor de muziek deze avond. Daarna was het tijd voor groep 3 en 4 en konden zij hun kunsten te vertonen op de dansvloer en daar werd volop gebruik van gemaakt. Ook werd er nog voor Manuel Haasdijk gezongen voor zijn verjaardag en kreeg iedereen een traktatie van manual. Vanaf 18.30 uur waren de kinderen van groep 5 en 6 aan de beurt. Groep 7 en 8 sloten het discofeest af en lieten vanaf 19.45 uur zien dat ze zich ook prima konden vermaken op de muziek van DJ Ronald. Ouders van de OV en DJ Ronald bedankt voor de  gezellige swingende avond. Zie voor foto's Schooldisco