0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga info@obsdestelling.nl

Het is fijn dat we maandag weer opengaan, de kinderen weer zien en er fysiek les gegeven kan worden. Nog even uw aandacht voor onderstaande punten:
* Kinderen warme kleding aan laten trekken (laagjes kleding), dit i.v.m. de ventilatie in de lokalen.
* Kleuters graag kleding en schoeisel aan, waarbij ze zichzelf kunnen redden.
*
Basisschoolkinderen (groep 1 t/m 8) moeten bij verkoudheidsklachten thuisblijven. Een uitzondering is er voor de kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma, of hooikoorts hebben zonder koorts of benauwdheid.
Als zij verkoudheidsklachten hebben zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn, kunnen ze niet naar school. Een neusverkouden leerling mag pas naar school:
- als deze negatief op corona is getest of 
als deze 24 uur volledig klachtenvrij is of 
- als deze na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten heeft.
De schooldirectie zal niet bij deur staan om te controleren of uw kind vrij van klachten is. In het belang van de schoolbevolking en in het algemeen belang verzoeken wij u dringend uw kind niet eerder naar school te sturen dan wanneer deze voldoet aan één van de drie voorwaarden die zijn genoemd. Zie ook de Beslisboom 0 t/m groep 8 via deze link
Zie ook via deze link De Ouderbrief Corona van Comprix versie 6 febr. 2021  , Beslisboom kinderen 0 t/m groep 8 en Protocol PO-Raad Basisionderwijs 6 februari 2021
Logistiek
•    Ouders brengen kinderen niet in de school.
•    Kinderen worden maximaal door 1 ouder gebracht en opgehaald.
•    Ouders nemen afscheid achter het hek (kleuterplein) tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Ook wordt er afscheid genomen bij de ingang van het grote plein tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Ouders dragen een mondneusmasker.
•    Leerlingen van groep 3 tot en met 8 komen tussen 8.15 uur en 8.25 uur op school en gaan zelfstandig direct via de hoofdingang naar hun lokaal. Ze blijven niet buiten op het plein.
•    Leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na elkaar om 14.15 uur naar buiten en op woensdag om 12.30 uur. Ze gaan gelijk naar huis en spelen ook  niet meer op het schoolplein.
•    Ouders die hun kind(eren) ophalen wachten bij de ingang van het grote plein (met mondneusmasker).
•    Leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst en hangen hun eigen jas aan de kapstok.
•    De leerlingen nemen hun rugtassen mee in de klas.
•    De pauzes/lunchpauzes worden voor de klassen niet tegelijk gehouden.
•    Leerlingen die jarig zijn mogen alleen trakteren op voorverpakte traktaties.
•    De leerkrachten zullen de leerlingen opvangen op het plein/in de gang.
•    Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
•    Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
•    Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. Dit kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen. 
•    Graag een dringend verzoek om de leerlingen van groep 7 en 8 Mondneusmaskers te laten dragen, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben binnen de school.
•     Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
•    Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school, tenzij er een noodgeval is en/of er een afspraak is gemaakt.
•    De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
•    Buitenspelen gebeurt alleen met leerlingen uit dezelfde klas.
•    Gymlessen komen de eerste weken te vervallen. De leerlingen zullen extra naar buiten gaan.
•    Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO (noodopvang).
•    De noodopvang BSO is geopend voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. 
Ouders/verzorgers die lopend met hun peuter/kleuter naar school komen 
•    Peuters /kleuters worden maximaal door 1 ouder/verzorger gebracht.
•    Ouders/verzorgers met peuters/kleuters lopen over het grote plein langs het hek over het “Jan de Groot pad” naar de ingang van het plein van de kleuters. Ouders/verzorgers dragen een mondneusmasker.  
•    De kleuter loopt naar de leerkracht en de ouder/verzorger loopt gelijk terug het grote plein af. 
•    De peuter wordt bij de ingang van het kleuterplein opgevangen door peuterjuf en de ouder/verzorger loopt  gelijk terug het grote plein af.
•    Er kan maar 1 ouder met kind(eren) over het “Jan de Groot pad” lopen naar het kleuterplein. 
•    Ouders/verzorgers met kinderen die moeten wachten, houden rekening met de afstand van 1,5 meter aan de kant van het hek.
Voor wie met de auto komen gelden onderstaande afspraken
•    Om een zo veilig mogelijke situatie voor uw kind te krijgen, willen we graag dat u bij het brengen en halen met de auto parkeert op het parkeerterrein bij de kleuters. 
•    Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen over het kleuterplein lopen naar de hoofdingang op het grote plein.
Ouders
•    Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te dragen. 
•    Overleg met ouders vindt in principe telefonisch of via de mail plaats.
•    Mocht het noodzakelijk zijn dat er een gesprek nodig is, dan zal de leerkracht contact met u opnemen.
•    Externen die binnen de school komen moeten klachtenvrij zijn, geen nauwe contacten hebben met
het personeel van school en een mondkapje dragen.
Wettelijk verplicht 
•    Als een kind positief wordt getest, moet de hele klas in thuisquarantaine. 
Tot op heden was het zo dat alleen een kind dat besmet was met het coronavirus thuis moest blijven. Vanaf nu geldt dat als een kind in de groep positief wordt getest op het coronavirus, de hele klas/groep 5 dagen in quarantaine moet. Op de 5de dag kunnen kinderen zich laten testen. U kunt deze test zelf inplannen bij één van de teststraten. Wie negatief test, mag weer naar school komen. Wilt u uw kind niet testen, dan geldt er een quarantaineperiode van 10 dagen. Uw kind mag dan na tien dagen weer naar school onder de voorwaarde dat hij/zij klachtenvrij is. Wanneer een klas naar huis wordt gestuurd is thuisonderwijs niet in alle situaties (meteen) mogelijk.
•    Een klas die verplicht in quarantaine moet krijgt online-onderwijs (van de leerkracht die ook in quarantaine zit).
•    Een leerling in quarantaine kan thuis mee kijken met de instructie van de leerkracht op de aangegeven tijd, die te vinden is in de online-lesomgeving (Google Classroom) en kan daarna thuis zijn werk maken.
•    Als de ouders hun kinderen thuishouden, is dat hun verantwoordelijkheid. Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. Zoals de wet betaamt, zal de directeur dat doorgeven aan leerplichtambtenaar.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur via de mail info@obsdestelling.nl of telefoon 0516 441439. 

Geplaatst op: 05 Februari 2021

terug