0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga destelling@comprix.nl

Vorige week maakte het kabinet onder andere bekend dat bij een Coronabesmetting op een basisschool niet de hele klas meer in quarantaine hoeft. Aan de directeuren van de scholen van Comprix meldden we dat op deze wijze:
1. “De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de klas besmet is met het Coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel. Bij een besmetting van een leerling gaat de GGD hierover in overleg met school. De GGD besluit op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. Leerkrachten die immuun (gevaccineerd of hersteld van corona) en zonder klachten zijn hoeven niet in quarantaine”. 
Dat laatste leidde tot enige onduidelijkheden maar afgelopen weekend kregen we aanvullende informatie van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) waarin de rol van de GGD bij een positieve coronabesmetting in de klas nog eens extra werd belicht. OCW stelt daarin:
2. Als een kind positief getest is met het Coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.

Dat is ook de lijn die wij voor de scholen van Comprix volgen. We gaan ervan uit dat dit er toe zal leiden dat er weinig klassen in thuisquarantaine gaan tenzij de GGD anders adviseert omdat er (meerdere) nauwe contacten in de privésfeer zijn geweest. Voor het (eventueel) aanpassen van de Coronamaatregelen op schoolniveau verwijzen we naar de directeur van de school waar uw kind(eren) naar toe gaat(n). Wij hopen u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Voor aanvullende informatie en/of opmerkingen zijn wij te bereiken via info@comprix.nl en/of telefonisch via 0561 691777 (stafbureau). 

Zie ook Coronanieuws n.a.v. de persconferentie van 14 sept. 2021: https://obsdestelling.nl/login/berichten/blok/pdf?id=WAKz5Olb0wDmyjY&t=1632391046 
De beslisboom: https://obsdestelling.nl/login/berichten/blok/pdf?id=M8rxkYl5KwqpmQn&t=1632391104 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Comprix,
Edwin de Weers, Jan Veenstra.

Geplaatst op: 23 September 2021

terug