0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december 2021 zijn we geïnformeerd over het besluit van de regering om de basisscholen een week eerder te sluiten. Dit betekent dat vrijdag 17 december de laatste schooldag zal zijn. In deze brief kunt u lezen hoe de organisatie er tot de kerstvakantie uit ziet.
Vrijdag 17 december 2021
Dit is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. We houden de gewone lestijden aan. Dat betekent dat groep 1/2 om 12:30 uur vrij is en groep 3 t/m 8 om 14:15 uur. 
Noodopvang
Wij bieden noodopvang van maandag 20 december t/m donderdag 23 december tijdens de normale schooltijden. Voor groep 1 t/m 8 is dit maandag en dinsdag vanaf 8.30 uur tot 14.15 uur. Op woensdag voor groep 1 t/m 8 van 8.30 tot 12.30 uur. Op donderdag groep 1 en 2 van 8.30 uur tot 12.30 uur en groep 3 t/m 8 tot 14.15 uur. Buiten de schooltijden kan er een beroep gedaan worden op de noodopvang bij BSO de Kinderkei, mits er ook al gebruik gemaakt wordt van de BSO.
Vrijdag 24 december is de eerste officiële vakantiedag, dan is er geen opvang via school mogelijk.
De noodopvang is bedoeld voor:
Kinderen waarvan een van de ouders in een cruciale beroepsgroep zit. Als de andere ouder (indien van toepassing) wel op de kinderen kan passen, vragen we de ouders geen gebruik te maken van de noodopvang. We zullen namelijk de groepen/kinderen bij elkaar moeten zetten en ze komen dan in contact met kinderen waar ze normaal niet bij in de groep zitten. 
BSO de Kinderkei verzorgt noodopvang voor en na schooltijd en in de tweede vakantieweek.

De noodopvang tijdens de schooltijden kan door worden gegeven via het volgende mailadres: destelling@comprix.nl . Aangezien de teamleden de noodopvang moeten regelen, horen we graag zo spoedig mogelijk of u hier gebruik van moet maken.
Daarna de opvang uiterlijk een dag van tevoren voor 18:00 uur doorgeven i.v.m. de organisatie. 
Dit geldt ook bij de BSO.
Corona maatregelen
Uiteraard geldt dat kinderen met klachten niet naar de noodopvang kunnen. Zie hiervoor de beslisboom die toegevoegd is aan de mail. 
Geen thuisonderwijs
Tijdens de persconferentie is verteld dat scholen geen afstandsonderwijs hoeven te bieden. 
Stichting Comprix heeft dit standpunt overgenomen. Wij zullen dus geen Chromebooks uit gaan delen om online lessen te verzorgen. 

Geplaatst op: 15 December 2021

terug