0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga destelling@comprix.nl

Het kabinet heeft op basis van OMT-advies besloten dat er nieuwe en ingrijpende maatregelen nodig zijn om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. In de bijlage vinden jullie het aangepaste Coronaprotocol Basisscholen van de PO-raad.
Het is best mogelijk dat er a.s. vrijdag nog weer extra maatregelen bekend worden gemaakt tijdens de persconferentie. 
Helaas gaan er ook al geruchten, dat de scholen vanaf maandag 29 november dicht moeten en dat we de onlinelessen weer moeten gaan oppakken. Mocht er meer bekend zijn, dan zullen wij jullie hierover zaterdag 27 november informeren via het Ouderportaal en de mail. 
De volgende maatregelen gaan per direct in:

 • Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan en/of op uitnodiging van de schooldirectie. 
 • Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. Dat betekent dus dat Sinterklaas niet op school komt.
 • Alle volwassenen houden binnen de school en buiten 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts.  Zie de beslisboom. https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
 • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het Coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine en volgen de instructies van de GGD. Dit is ook van toepassing als je gevaccineerd bent. Zie ook https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Externen in de school:
In de communicatie vanuit de PO-Raad werd gisteren expliciet gemeld dat externen niet welkom zijn op de scholen. We hebben getracht dit uitgangspunt te vertalen naar Comprix en komen daarbij tot het volgende:

 • Ouders zijn alleen op uitnodiging welkom op school. Het gaat dan altijd om hun kind(eren).
 • Sinterklaas en de kerstman zijn niet welkom op school en schoolomgeving. 
 • Hulpouders in welke vorm ook zijn niet welkom op de scholen.
 • Cultuuraanbieders, vakleerkrachten en alles wat daar op lijkt, zijn niet welkom op de scholen. 
 • Leerkrachten GVO/HVO zijn niet welkom op school, deze lessen worden weer online gegeven.
 • Activiteiten van de buurtsportcoaches gaan niet door. 
 • Medewerkers van instanties ten behoeve van fysiotherapie, dyslexieondersteuning enz. aan individuele kinderen zijn welkom indien ze zich aan de afstand- en veiligheidsvoorschriften houden. 
 • Stagiaires van de reguliere opleidingen zijn welkom. 

In deze situatie is het in ieders belang om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij rekenen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt, zich aan de voorschriften houdt en bij twijfel geen onnodige risico’s neemt. Dit is niet alleen van belang voor ieders gezondheid, maar ook om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
De situatie rondom corona vraagt veel van ons allemaal. Toch zullen we met elkaar moeten volhouden en hopen dat er snel weer versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Pas goed op elkaar en blijf gezond!
Het is belangrijk, dat u  als ouder dagelijks het Ouderportaal en de mail checkt!

Geplaatst op: 22 November 2021

terug