0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Op onze school zorgen we met de Kanjertraining op een effectieve manier voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. De Kanjertraining blijkt zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. Het Kanjeradviessysteem wordt ook door de onderwijsinspectie gebruikt om de sociale competenties van kinderen te kunnen meten. De Kanjertraining is ook bedoeld voor kinderen die thuis en/of op school "niet lekker in hun vel zitten". Ze pesten, worden gepest, of voelen zich als omstander ongemakkelijk. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.