Informatie

Schoolorganisatie

De school heeft 4 groepen. We maken onderscheid in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). De groepsverdeling voor het schooljaar 2019– 2020 ziet er als volgt uit:
Er is één kleutergroep, nl. groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. De school werkt volgens het z.g. ”jaarklassensysteem”.

Groepsgrootte

Groep 1 : 10 leerlingen + nieuwe l.l. (geb na 1-10-2016)
Groep 2 : 6 leerlingen
Groep 3 : 16 leerlingen
Groep 4 : 9 leerlingen
Groep 5 : 8 leerlingen
Groep 6 : 9 leerlingen
Groep 7: 10 leerlingen
Groep 8: 12 leerlingen