Informatie

Team

Wie werken er in de school?

Sandra Graafstra groepsleerkracht van groep 1/2
Marita Tuinstra leerkracht groep 1/2
Heleen Villerius groepsleerkracht groep 3/4
Jolly Menger groepsleerkracht groep 3/4 en 7/8
Marco Muijselaar groepsleerkracht groep 5/6 en intern begeleider (IB-er)
Lisanne Kuipers groepsleerkracht groep 5/6
Henriette Moek groepsleerkracht groep 7/8 
Iepie Wijshake directeur
Sabien van Weelden onderwijassistent en veiligheidscoordinator
Hinke Jelsma vakleerkracht muziek
Margo Visser vakleerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs
Jacqueline de Ruiter vakleerkracht  Godsdienstonderwijs

Als BHV-ers (bedrijfshulpverleners) zijn op onze school Sandra Graafstra, Haron van der Velde,  Jolly Menger, Marco Muijselaar en Iepie Wijshake aangesteld. Zij volgen hiervoor jaarlijks een herhalingscursus.