Informatie

Team

Wie werken er in de school?

Sandra Graafstra groepsleerkracht van groep 1/2
Marita Tuinstra leerkracht groep 1/2
Heleen Villerius groepsleerkracht groep 3/4
Jolly Menger groepsleerkracht groep 3/4 en 7/8
Marco Muijselaar groepsleerkracht groep 5/6 en intern begeleider (IB-er)
Agnes Boonstra groepsleerkracht groep 5/6
Haron v/d Velde groepsleerkracht groep 7/8 en contactpersoon
Iepie Wijshake directeur
Sabien van Weelden onderwijassistent
Hinke Jelsma vakleerkracht muziek
Thea de Voogd vakleerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs
Theja Hoekstra  vakleerkracht  Godsdienstonderwijs

Als BHV-ers (bedrijfshulpverleners) zijn op onze school Sandra Graafstra, Haron van der Velde,  Jolly Menger, Marco Muijselaar en Iepie Wijshake aangesteld. Zij volgen hiervoor jaarlijks een herhalingscursus.