Nieuws - Staking op woensdag 14 februari 2018

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er in het primair onderwijs een groeiend lerarentekort is. Over een paar jaar gaat het om een tekort van meer dan 10.000 leraren. Wij maken ons grote zorgen over hoe deze ontwikkeling gekeerd kan worden, mede vanwege de te hoge werkdruk en het onaantrekkelijke salaris in het primair onderwijs. Zo verdienen wij zonder gegronde reden veel minder dan onze gelijkgeschoolde collega’s in het voortgezet onderwijs.
Om in de toekomst nog kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is het nodig dat de komende jaren zoveel mogelijk mensen enthousiast gemaakt worden om een lerarenopleiding te volgen en om (weer) voor de klas te komen staan. Daar is geld voor nodig, veel geld. Geld om de werkdruk te verlagen én geld om te zorgen voor een aantrekkelijk salaris.
De regering heeft ons inmiddels een groot deel van het gevraagde geld voor werkdrukverlaging toegezegd, alleen komt dit veel te laat: pas in 2021(!). Wij hebben in het najaar van 2017 hard actie gevoerd om dit geld eerder in te kunnen zetten, maar nog geen enkele toezegging gekregen dat dit ook gaat gebeuren.

De roep om investeringen voor een beter en eerlijker salaris lijkt de politiek te negeren. Het lerarentekort neemt echter alleen maar toe en daarmee de noodzaak om door te pakken. De kans is namelijk té groot dat wij de komende jaren steeds vaker klassen naar huis moeten sturen, omdat er geen leerkracht te vinden is. En hier is vooral uw kind (en u zelf) de dupe van.
Wij vragen uw steun en begrip bij het voeren van onze acties!
De vakbonden hebben alle scholen in Friesland, Groningen en Drenthe opgeroepen om op woensdag 14 februari te gaan staken. Wij doen mee aan de staking en daarom zal ook onze school gesloten zijn. Wij hopen van harte dat het voor deze regering duidelijk wordt dat het primair onderwijs meer verdient en meer nodig heeft om goed onderwijs te kunnen blijven bieden in de toekomst. Als u vragen heeft, laat het ons gerust weten.

BSO de Kinderkei is woensdag 14 februari de hele dag op school aanwezig. Heeft u opvang nodig, dan kunt u voor informatie terecht bij Karin Brouwer tel. 06 82071651

Geplaatst op: 08 Februari 2018

terug