Nieuws - Actie investeer in het onderwijs

Een groot aantal scholen van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs  gaan twee dagen staken. Met deze staking roepen de bonden dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.  

Wij, het team van o.b.s. “de Stelling”, hebben de keuze gemaakt om deze 2 dagen de school open te houden en niet te gaan staken. 
Wij zien ook het tekort aan collega’s toenemen, invalkrachten zijn er niet meer te krijgen. Bij ziekte/afwezigheid zijn het de collega’s die invallen op hun vrije dag en les gaan geven. We hebben het nu nog steeds op deze manier kunnen oplossen, maar dat zal niet altijd lukken. Lukt het niet om vervanging te krijgen dan betekent het dat we de eerste dag de leerlingen van de desbetreffende leerkracht die ziek is over de andere groepen gaan verdelen. Mocht de leerkracht de volgende dag nog steeds ziek zijn, dan zullen de kinderen van die groepen thuis moeten blijven. 

 

Om nieuwe collega’s aan te trekken in het onderwijs, is het belangrijk om het onderwijs aantrekkelijker te maken. Dat kan door meer geld te investeren in het onderwijs, maar ook om de werkdruk te verminderen.  Door bijvoorbeeld minder administratieve rompslomp. Zelf hebben wij al zaken veranderd. 
Daarnaast kijken we hoe we de werkdruk nog meer kunnen verminderen. 
Van hogere hand krijgen we geen hulp. Er komen steeds meer vakken bij. Zo moeten we ons bezig gaan houden met wetenschap en techniek, cultuur, burgerschap. Er komen steeds meer vakken bij, terwijl de dagroosters in de groepen al zo vol zitten. Waar moeten we de tijd vandaag halen en dan ook nog de kwaliteit van het onderwijs op peil houden?
Wij als team hebben met passie voor het onderwijs gekozen en willen graag ook dit plezier blijven vasthouden. Helaas hebben wij al collega’s (ook jonge collega’s) van andere scholen zien stoppen met het werken in het onderwijs, die een ander vak kiezen. 
Wij staan dus zeker wel achter de actie, alleen vinden wij het niet prettig om de school 2 dagen te sluiten. Daarom zullen wij op een andere manier aandacht vragen voor de actie, aangezien het te kort aan leraren in de toekomst nog voor grote problemen zal gaan zorgen. 

Geplaatst op: 30 Januari 2020

terug