Nieuws - Informatie over het Corona-virus voor de ouders van Comprix leerlingen.

Het afgelopen weekend heeft het Coronavirus zich verder uitgebreid. In Drenthe zijn het afgelopen weekend nieuwe gevallen gemeld. Ook is het Coronavirus in Friesland vastgesteld. Maandag 9 maart is de regering bijeen geweest en onze premier heeft ons onder andere gevraagd alternatieven te zoeken voor handen schudden. Dit is zijn allemaal maatregels om het virus in te dammen. Wij werken daar graag actief aan mee. Daarbij deed Rutte een beroep op de Nederlandse nuchterheid.
Natuurlijk is het niet de bedoeling paniek te zaaien, maar we kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn. 
Wij adviseren om kennis te nemen van hetgeen wordt gepubliceerd op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang en https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/
Namens het bestuur vindt u bij het kopje “Nieuwsbrieven” verdere informatie inzake het Coronavirus. Daarnaast heeft het bestuur besloten dat de activiteiten die de komende weken in maart plaatsvinden niet door te laten gaan. 
1. Op 17 maart a.s. wordt er weer een publiekscollege verzorgd op het Lindecollege. Deze avond gaat niet door en/of wordt uitgesteld.
2. De Open Dag op 18 maart tevens de afsluiting van ons project gaat niet door. We zullen ons beraden over een alternatief. 
3. Ook wordt er geadviseerd dat ouderavonden die in maart zijn gepland af te gelasten en/of uit te stellen.
4. Studenten van de PABO wordt verzocht de stageschool van Comprix te mijden vanaf donderdag 12 maart 2020 tot 1 april. Binnenkort zal het bestuur met info komen over de periode daarna. 
5. Voor de LIO-werknemers die bij ons in dienst zijn, is het besluit niet van toepassing.
6. Studenten van de MBO-instellingen die een opleiding voor onderwijsassistent of leraarondersteuner volgen, wordt verzocht de stageschool van Comprix te mijden vanaf donderdag 12 maart 2020 tot 1 april. Binnenkort zal het bestuur met info komen over de periode daarna.

Geplaatst op: 11 Maart 2020

terug