Nieuws - Informatie over thuiswerk leerlingen

We zijn als team druk aan het kijken hoe we een digitale leeromgeving gaan opzetten.
Met elkaar hebben we een Webinar gevolgd, zodat we ook verschillende lessen digitaal kunnen geven of klaar kunnen zetten. Het is dan ook mogelijk om visueel contact met de leerlingen te hebben. 
Om onderwijs op afstand mogelijk te maken via een laptop of Chromebook, moeten we ook weten of
iedereen online kan werken. Ook als we videocontact met de leerlingen willen organiseren zullen we dat af moeten stemmen, aangezien gezinnen meerdere kinderen hebben en er niet voor elk kind op het zelfde moment een laptop of Chromebook beschikbaar is.  De Chromebooks van school willen wij beschikbaar stellen aan gezinnen die geen of te weinig laptops tot hun beschikking hebben. Vandaar ook de vraag via Klasbord of online werken problemen oplevert. Helaas hebben wij op school maar 35 Chromebooks en hebben we 84 leerlingen, dus kunnen we niet iedereen een Chromebook meegeven. Na de inventarisatie kunnen we beslissen hoe wij de Chromebooks kunnen verdelen.  
Vandaag richten de leerkrachten de digitale leeromgeving zoveel mogelijk in met de link voor videocontact, de weektaak, antwoordenbladen van verschillende vakgebieden enz.
Morgen hebben we met de leerkrachten weer contact via Google Meet en gaan we bekijken hoe de Chromebooks verdeeld kunnen worden over de leerlingen, wanneer de Chromebooks uitgedeeld worden, hoe de dagplanning er van de verschillende groepen uit gaat zien en wanneer de videocontacten per groep worden ingepland.
Ook zal er een instructie brief worden gemaakt, hoe de leerlingen in de digitale leeromgeving kunnen komen.
Het is een erg onwerkelijke situatie en de vraag is hoe lang dit nog gaat duren.
Ons streven is om vanaf maandag 30 maart les te kunnen geven via de digitale leeromgeving Classroom.
We hebben nog lang niet van alle ouders antwoord gehad via Klasbord op de volgende vragen:
1. Is er bij de ouders van groep 1 en 2 behoefte aan deze online mogelijkheid?
2. Voor dit online werken, moeten leerlingen in het bezit zijn van een
laptop/Chromebook met Chrome. Als dit een probleem oplevert, wilt u dit dan uiterlijk 24 maart nog aangeven via een reactie op dit bericht in Klasbord (er blijken nog ouders te zijn die "meldingen" in Klasbord moeten activeren) of via de mail info@obsdestelling.nl.
We houden jullie op de hoogte.

Geplaatst op: 24 Maart 2020

terug