Nieuws - OP 11 MEI GAAN WE WEER BEPERKT OPEN!

Zoals jullie tijdens de persconferentie op 21 april hebben kunnen horen, gaan de scholen (met in achtneming  van verschillende maatregelen) op maandag 11 mei weer open.
Het is voor ons een hele puzzel om het allemaal vanaf 11 mei goed te kunnen organiseren. Hoe om te gaan bij brengen/halen van kinderen, werken met halve klassen, hygiëne, pauzes, opvang van leerlingen van ouders met vitale beroepen, zieke collega’s enz. Er zijn genoeg zaken waar we met zijn allen rekening moeten houden. 
Zodra wij alles helder hebben en de MR ook akkoord gaat met ons voorstel, zullen wij jullie in kennis stellen, hoe we vanaf 11 mei weer gaan starten. Wat we wel al aan kunnen geven is, dat klassen gesplitst zullen worden per groep. De leerlingen gaan om de dag de hele dag naar school. De ene groep maandag – woensdag – vrijdag, de andere groep dinsdag – donderdag bijvoorbeeld. Ouders van leerlingen met vitale beroepen kunnen op de dag(en) dat jullie kind(eren) niet naar school gaan een beroep doen op de buitenschoolse opvang.
Eind volgende week krijgen jullie verdere informatie over de richtlijnen die wij als school gaan toepassen.
In de bijlage bij Info nr. 16 de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid die wij gaan hanteren, maar sommige afspraken zullen we volgende week nog verduidelijken. 
Nog even een aantal punten die voor jullie belangrijk zijn om te weten: 
1. Onze meivakantie is tot en met 5 mei. 
2. Dit betekent dat wij als school op 6, 7 en 8 mei de noodopvang regelen tijdens de schooltijden. 
De BSO doet de voorschoolse en naschoolse opvang. Een aantal kinderen zijn voor deze dagen al opgegeven, deze ouders hoeven niet meer aan te geven dat ze opvang nodig zijn.
3. Op 6, 7 en 8 mei gaan de thuislessen voor de leerlingen gewoon door via Classroom en Meet.
Voor verder informatie zie de Nieuwsbrief - Info nr. 16 en de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid die wij gaan hanteren. Zie ook Protocol Start maandag 11 mei o.b.s. de Stelling

Geplaatst op: 23 April 2020

terug