Nieuws - Maandag 11 mei gaan we weer beperkt open

Beste ouders/verzorgers,
Met de teamleden hebben we deze week een protocol gemaakt voor de start op maandag 11 mei.
Het protocol is met de MR oudergeleding besproken (er zijn nog een aantal aanvullingen toegevoegd) en goed bevonden. We zijn blij dat de school weer gedeeltelijk open gaat.  Hierdoor ontstaat er voor jullie als ouders ook  weer een klein beetje lucht. We realiseren ons dat het voor een aantal ouders, toch nog lastig zal blijven om het allemaal te organiseren. Hopelijk kan de school over 3 weken weer volledig open en kunnen we weer normaal draaien. Mochten jullie nog vragen hebben en/of problemen ondervinden, neem dan woensdag 6 en of donderdag 7 mei even contact op met Iepie tel. 0516 441439.
Wij hebben nauw contact met de MR over de invulling en het verloop van het protocol. Na twee weken zullen we samen met de MR evalueren of dit voor iedereen een werkbare situatie is.    
In het protocol staat:
•    Hoe we gaan starten op 11 mei met welke groep op welke dag en welke leerkracht er dan is (de woensdag is een wisselende dag).
•    Ook is in dit document te vinden welke afspraken we hierbij hanteren. Het zijn de richtlijnen van het RIVM en ons bestuur Comprix. Het is  belangrijk om het protocol goed door te lezen.
•    We hebben zeker gekeken naar de mogelijkheid of leerlingen uit 1 gezin op de zelfde dag naar school kunnen komen, maar het is onmogelijk om dit voor iedereen te kunnen realiseren.
•    Wij als team vinden het belangrijk om goed onderwijs te kunnen bieden en daarom vinden wij het beter om de groepen te splitsen en per groep les te geven. De leerkracht kan dan op die dag aan 1 groep een goede instructie geven, zorg bieden waar nodig en het huiswerk voor de volgende dag thuis alvast met de leerlingen doorspreken.
•    Komen de leerlingen daarna weer op school, dan kan het huiswerk met de leerlingen besproken worden en kunnen de leerlingen aangeven waar ze nog problemen mee hebben.
•    De leerlingen kunnen, mochten ze een Chromebook van school te leen hebben, deze thuis laten om te gebruiken voor het huiswerk.
•    De digitale lesomgeving blijft openstaan, zodat het voor de leerlingen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt, als ze die dag niet naar school hoeven.
•    De maatregelen uit dit document gelden in iedere geval t/m 8 juni a.s.. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen. Zie Protocol Start o.b.s. de Stelling 11 mei
 

Geplaatst op: 30 April 2020

terug