Nieuws - Vanaf maandag 8 juni worden de lessen voor alle groepen volledig hervat.

Het Kabinet heeft besloten dat de basisscholen met ingang van 8 juni weer volledig open gaan. 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende basisregels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs: 
1.    Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
2.    Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3.    Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
4.     Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 
5.    Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
6.    De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7.    Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde klas. 
8.    Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Link Protocol "Doorstart basisonderwijs 8 juni obs de Stelling"

Geplaatst op: 03 Juni 2020

terug