Nieuws - Protocol Corona Comprix versie 5.1 22 oktober

Er is een update van het Protocol Corona Comprix
Wat is er veranderd ten aanzien van de versie van 5 oktober 2020?
Wijzigingen tov versie 5.0 zijn geel gearceerd.
Zie protocol versie 5.1 van 22 oktober 2020 via deze link Protocol Corona Stichting Comprix 5.1 22 okt. 2020  Beslisboom 0 t/m 12 jaar neusverkouden kunnen kinderen naar school? Landelijke maatregelen tegen Corona 14 oktober.

Ouders/verzorgers die lopend met hun peuter/kleuter naar school komen 
Om de ouders/verzorgers met peuters/kleuters veilig lopend naar school te laten komen, willen we graag de volgende afspraken maken:
- Peuters /kleuters worden maximaal door 1 ouder/verzorger gebracht.
- Ouders/verzorgers met peuters/kleuters lopen over het grote plein langs het hek over het “Jan de Groot pad” naar de ingang van het plein van de kleuters. 
- De kleuter loopt naar de leerkracht en de ouder/verzorger loopt gelijk terug het grote plein af. 
- De peuter wordt bij de ingang van het kleuterplein opgevangen door peuterjuf en de ouder/verzorger loopt    gelijk terug het grote plein af.
- Er kan maar 1 ouder met kind(eren) over het “Jan de Groot pad” lopen naar het kleuterplein. 
- Ouders/verzorgers met kinderen die moeten wachten, houden rekening met de afstand van 1,5 meter aan de kant van het hek.
Het halen van de peuters/kleuters
- Peuters /kleuters worden maximaal door 1 ouder/verzorger opgehaald.
- Als ouders/verzorgers de peuters/kleuters lopend ophalen kan dat over het grote plein langs het hek via het “Jan de Groot pad” naar het kleuterplein. Men loopt dan over het kleuterplein langs het hek naar de doorgang bij het parkeerterrein en wacht hier achter het hek. 
- Ouders/verzorgers (met kinderen) die moeten wachten, houden rekening met de afstand van 1,5 meter.
- De peuters/kleuters (die lopend opgehaald worden) staan bij de ouders/verzorgers achter het hek.
- Daarna kan er over het kleuterplein via het “Jan de Groot pad” en het grote plein teruggelopen worden. 

Voor wie met de fiets of auto komen blijven de afgesproken afspraken gelden. Zie onderstaande.

 1. De informatieavond voor ouders van groep 1 t/m 8 is niet doorgegaan. Informatie is op papier meegegeven aan de leerlingen. Heeft u vragen over de meegegeven papieren, bel gerust even naar school 0516 441439.
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 4.  Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde klas.
 8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  Ouders
 • De ouders komen niet in de school en op het plein, tenzij er een noodgeval is en er een afspraak wordt gemaakt.
 • Overleg met ouders vindt in principe telefonisch of via de mail plaats.
 • Mocht het noodzakelijk zijn dat er een gesprek nodig is, dan zal de leerkracht contact met u opnemen. Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dat via de mail kenbaar maken info@obsdestelling.nl en zal de leerkracht contact met u opnemen.
  Logistiek
 • Ouders brengen kinderen niet in de school.
 • Kinderen worden maximaal door 1 ouder gebracht en opgehaald.
 • Ouders nemen afscheid achter het hek (kleuterplein) tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Ook wordt er afscheid genomen bij de ingang van het grote plein tussen 8.15 uur en 8.25 uur.
 • Leerlingen van groep 3 tot en met 8 komen tussen 8.15 uur en 8.25 uur op school en gaan zelfstandig direct via de hoofdingang naar hun lokaal. Ze blijven niet buiten op het plein.
 • Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na elkaar om 14.15 uur naar buiten en op woensdag om 12.30 uur. Ze gaan gelijk naar huis. Ouders die hun kind(eren) ophalen wachten bij de ingang van het grote plein.
 • Leerlingen hangen eigen jas aan de kapstok.
 • De leerlingen nemen hun rugtassen mee in de klas.
 • Er worden geen lunchspullen in de koelkast gezet.
 • De pauzes/lunchpauzes worden voor de klassen niet tegelijk gehouden.
 • Leerlingen die jarig zijn mogen alleen trakteren op voorverpakte traktaties.
  KLEUTERS
 1. De leerkrachten zullen de leerlingen opvangen op het plein
 2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden
 4.  Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
 6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde klas.
 8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  Ouders
 • De ouders komen niet in de school en op het plein, tenzij er een noodgeval is en er een afspraak wordt gemaakt.
 • Overleg met ouders vindt in principe telefonisch of via de mail plaats.
 • Mocht het noodzakelijk zijn dat er een gesprek nodig is, dan zal de leerkracht contact met u opnemen.

Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dat via de mail kenbaar maken info@obsdestelling.nl en zal de leerkracht contact met u opnemen.
 

Geplaatst op: 05 Oktober 2020

terug