Ouders

Oudervereniging (OV)

Een heel belangrijke taak van de oudervereniging is het organiseren van de bijzondere activiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten. Verder beslist de oudervereniging over de besteding van de ouderbijdrage. Over allerlei schoolse onderwerpen kan naar de mening van de oudervereniging worden gevraagd.Mocht u vragen hebben aan de OV of hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten, dan kan dat ook via de mail ovobsdestelling@gmail.com 

Samenstelling van de Oudervereniging

In de Oudervereniging hebben de volgende personen zitting:                                                           

Oudergeleding:    
Karlijn Meesters voorzitter  
Hilde Bijzitter secretaris  
Hendrike van Schepen penningmeester  
Esther Bouma lid  
Liana Prins lid  
Vacature lid  
 Vacature lid  
Personeelsgeleding:    
Sandra Graafstra lid Leerkracht groep 1/2
Jolly Menger lid Leerkracht groep 3/4

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een financiële bijdrage om activiteiten te kunnen betalen. Onze school vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten geen geld beschikbaar stelt. Toch willen wij graag de leerlingen die extra activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden, omdat ze sfeer-en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten, schooldisco, excursies, projecten, schoolkrant en musical (groep 7 en 8). Om u niet telkens voor kleine bedragen lastig te vallen, vraagt de Oudervereniging hiervoor aan het begin van het schooljaar een vast bedrag per leerling te voldoen. Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt  € 23,50 voor het 1e kind (dit is inclusief contributie voor de schoolkrant) en  € 17,50 voor elk volgend kind. Kinderen die na 1 januari instromen, betalen € 12,00. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL47 RABO 0340556218 ten name van de Oudervereniging van o.b.s. de Stelling, Makkinga. Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met de OV via ovobsdestelling@gmail.com  of school via info@obsdestelling.nl 

Schoolreisje

Tijdens het schooljaar zal nogmaals om geld gevraagd worden, namelijk wanneer de groep van uw kind(eren) op schoolreis gaat. In de Info leest u hoeveel de schoolreis kost.    
De kosten van de schoolreis van uw kind(eren) per groep zijn ongeveer; groep 1/2 tussen de € 20,00 en € 25,00, voor de groepen 3 t/m 6 rond de € 35,00 en de drie daagse schoolreis voor de groepen 7/8 rond de € 80,00. Het is mogelijk dit bedrag in termijnen te voldoen. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer: NL47 RABO 0340556218 ten name van de Oudervereniging van o.b.s. de Stelling Makkinga. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met de OV via ovobsdestelling@gmail.com of  school via info@obsdestelling.nl