Schooltijden

We hebben een continurooster.

Maandag 8:30 – 14:15   groep 1 t/m 8
Dinsdag 8:30 – 14:15   groep 1 t/m 8
Woensdag 8:30 – 12:30   groep 1 t/m 8
Donderdag 8:30 – 14:15   groep 3 t/m 8
Donderdag 8:30 – 12:30   groep 1 / 2
Vrijdag 8:30 – 14:15   groep 1 t/m 8
Vrijdag 8:30 – 12:30 groep 1 / 2

De pauzes
Tijdens een continurooster gaan de kinderen de hele dag naar school. Dat betekent naast de lestijd een pauze van 15 minuten (van 10:15 tot 10:30) en 30 minuten (van 12:00 tot 12:30) voor de lunch en het buitenspelen.

Gezonde pauzehap en lunch
We vinden het belangrijk dat de kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens de pauze fruit en drinken mee naar school nemen. Lust uw kind geen fruit, dan gaan we er van uit dat u aan uw kind een gezonde hap mee naar school geeft (zoals brood). Wilt u ook bij het drinken rekening houden met  gezonde drank ( d.w.z. zonder koolzuur, zonder veel suiker en geen energiedrankjes). Om een grote afvalberg te voorkomen willen we graag dat de kinderen drinkbekers gebruiken en geen pakjes en wegwerpmateriaal. We willen u vragen hier ook rekening mee te houden met de lunch.

De lunch (12:00 tot 12:15)
-
Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken gedurende 15 minuten.
- De kinderen nemen hun eigen eten & drinken mee en de leerkracht eet mee  met de kinderen.
- Er wordt brood (crackers, rijstwafels) gegeten (geen koek, koekjes, snoep enz.).
- Zoet beleg mag.
- Ieder kind neemt een theedoek mee die als placemat wordt gebruikt.
- Omdat de kinderen in de groepen 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen, wordt hier soepeler mee omgegaan.

Bij de lunch horen een aantal regels/manieren die de leerkracht en kinderen toepassen:
• In het kader van hygiëne mag het eten (lunchbakjes voorzien van naam) en drinken (bekers voorzien van naam) in de koelkast.
• In ieder lokaal staat een  bak  voor in de koelkast, waar ’s morgens de lunchbakjes en drinken ingezet kunnen worden.
• Ieder kind heeft een theedoek waar op gegeten wordt.
• Iedereen begint op hetzelfde moment met eten.
• Gelegenheid voor stilte voor het gebed.
• Netjes eten en drinken aan tafel.
• Blijven zitten tijdens het eten en drinken.
• Tijdens het eten wordt er geen tv gekeken.
• Als een kind geen lunch mee heeft, wordt er contact opgenomen met de ouder/verzorgerom de lunch te brengen.
• Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken.
• Wachten tot iedereen klaar is met eten.
• Overgebleven eten, drinken en lege pakjes gaan weer mee naar huis, zodat ouders kunnen zien of  hun kind(eren) alles opgegeten hebben (overleg met uw kind(eren) was het teveel/te weinig, waarom is het brood of drinken niet op, beleg goed/niet goed enz.)
• Om 12.15 uur gaat iedereen (gr. 1 t/m 8) spelen op het grote plein.
• Als de bel gaat, maken de kleuters een rij bij het hek
• De leerkracht van groep 1/2 neemt om 12.30 uur de kleuters weer mee naar het kleuterplein.
• De leerlingen van groep 3 t/m 8 maken een rij bij de ingang, de leerkrachten staan in de hal en begeleiden de leerlingen naar de lokalen.

Bij slecht weer
Bij slecht weer blijven de leerlingen in de klas en zijn er spelletjes om mee te spelen.

Medicatie bij kinderen
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wilt u dit bij de leerkracht aangeven. Als dit het geval is worden hierover met ouders van het kind afspraken gemaakt. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is (medicijnprotocol).

Verantwoordelijkheid van de ouders
De school heeft een actuele lijst met telefoonnummers van de ouders. Ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van de lunch en drinken. Ouders worden gebeld als een leerling zijn/haar lunch niet mee heeft en kunnen de lunch alsnog verzorgen.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, medicijngebruik en wijzigingen daarin. In ieder geval zal de lijst jaarlijks geactualiseerd worden aan het begin van het schooljaar.

Evaluatie
Het continurooster wordt in oktober 2017 geëvalueerd met ouder/verzorgers en leerlingen en in april/mei 2018. Doel van deze evaluatie is het vinden van verbeterpunten.