Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

Werkgroep verkeersveiligheid

Eind juni 2018 heeft de school een werkgroep verkeersveiligheid opgericht. Deze werkgroep bestaat uit ouders, inwoners van het dorp en teamleden. Ook politie en gemeente zullen regelmatig aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. De werkgroep is opgericht om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren en er voor te zorgen dat de leerlingen veilig naar school kunnen komen. Nu het Dorpshuis uitgebreid wordt met een gezondheidscentrum zal de verkeersdrukte bij de school toenemen. De werkgroep zorgt er voor dat Dorpsbelang op de hoogte wordt gehouden van de bijeenkomsten. Tevens zal gevraagd worden naar hun ideeën. Dorpsbelang en leden van de werkgroep kunnen de buurtverenigingen benaderen en op de hoogte stellen van de ideeën/acties van de werkgroep. Daarnaast kunnen de buurtverenigingen gevraagd worden waar zij qua verkeersveiligheid tegenaanlopen en of zij nog ideeën hebben.
Na de zomervakantie zullen er verschillende acties plaatsvinden en ook sociaalmedia zal ingeschakeld worden om de verkeersveiligheid in Makkinga onder de aandacht te brengen.
De eerste acties van de werkgroep:
* De gemeente is er op geattendeerd, dat het ook belangrijk is, dat er spandoeken met “Wij gaan weer naar school” opgehangen worden in Makkinga (begin Buterheideveld, vanaf de rotonde Wemeweg en vanaf de Bercoperweg). De gemeente heeft hier positief op gereageerd en ondertussen is er 1 spandoek opgehangen op de Wemeweg.
Er is toegezegd, dat er volgend jaar geprobeerd wordt bij de start van het nieuwe schooljaar ook op de bovengenoemde locaties spandoeken worden opgehangen.
* Woensdag 5 september jl. hebben ouders bij het binnen rijden van het dorp posters op gehangen met de tekst “Wij gaan weer naar school!”.
*Ook is er die dag een lasercontrole uitgevoerd door de politie, Veilig Verkeer Nederland en de leerlingen van groep 7 en 8.