Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

Iedereen is weer goed gestart en blij weer naar school te kunnen

Sinds anderhalve week zijn de scholen weer beperkt open. Het doet ons goed te zien hoe blij iedereen is om elkaar weer te zien en te spreken. Ondanks dat maar de helft van de klas aanwezig is, is het toch een mooie start.  We kunnen nu per groep lesgegeven en is er gelegenheid om de leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Dit betekent ook dat de leerlingen instructie krijgen voor de volgende dag, zodat ze dan zelfstandig hun huiswerk kunnen maken. Als de leerlingen weer op school komen wordt het huiswerk en de problemen waar ze tegenaan lopen besproken.
- Groep 3 wordt regelmatig gesplitst aangezien deze groep in verhouding met de andere groepen groot is. Als juf Jolly en juf Heleen er samen zijn splitsen ze de groep en juf Sabien geeft op andere dagen ondersteuning.
- De hygiënemaatregelen worden netjes opgevolgd. Bij binnenkomst worden de handen gewassen, regelmatig worden de tafels schoongemaakt, handen gewassen, deurkrukken schoongemaakt enz..
- Ook is het fijn om te zien dat iedereen zich keurig aan de afspraken houdt bij het brengen en halen van de kinderen.

Tijdens de persconferentie van gisteravond heeft premier Rutte bekendgemaakt, dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Voorwaarde blijft wel dat de komende weken vast komt te staan, dat het echt veilig is om de scholen te heropenen.
•   Voor de volgende weken wordt er lesgegeven volgens het schema zie Protocol Start versie 20 mei o.b.s. de Stelling

Maandag 11 mei gaan we weer beperkt open

Beste ouders/verzorgers,
Met de teamleden hebben we deze week een protocol gemaakt voor de start op maandag 11 mei.
Het protocol is met de MR oudergeleding besproken (er zijn nog een aantal aanvullingen toegevoegd) en goed bevonden. We zijn blij dat de school weer gedeeltelijk open gaat.  Hierdoor ontstaat er voor jullie als ouders ook  weer een klein beetje lucht. We realiseren ons dat het voor een aantal ouders, toch nog lastig zal blijven om het allemaal te organiseren. Hopelijk kan de school over 3 weken weer volledig open en kunnen we weer normaal draaien. Mochten jullie nog vragen hebben en/of problemen ondervinden, neem dan woensdag 6 en of donderdag 7 mei even contact op met Iepie tel. 0516 441439.
Wij hebben nauw contact met de MR over de invulling en het verloop van het protocol. Na twee weken zullen we samen met de MR evalueren of dit voor iedereen een werkbare situatie is.    
In het protocol staat:
•    Hoe we gaan starten op 11 mei met welke groep op welke dag en welke leerkracht er dan is (de woensdag is een wisselende dag).
•    Ook is in dit document te vinden welke afspraken we hierbij hanteren. Het zijn de richtlijnen van het RIVM en ons bestuur Comprix. Het is  belangrijk om het protocol goed door te lezen.
•    We hebben zeker gekeken naar de mogelijkheid of leerlingen uit 1 gezin op de zelfde dag naar school kunnen komen, maar het is onmogelijk om dit voor iedereen te kunnen realiseren.
•    Wij als team vinden het belangrijk om goed onderwijs te kunnen bieden en daarom vinden wij het beter om de groepen te splitsen en per groep les te geven. De leerkracht kan dan op die dag aan 1 groep een goede instructie geven, zorg bieden waar nodig en het huiswerk voor de volgende dag thuis alvast met de leerlingen doorspreken.
•    Komen de leerlingen daarna weer op school, dan kan het huiswerk met de leerlingen besproken worden en kunnen de leerlingen aangeven waar ze nog problemen mee hebben.
•    De leerlingen kunnen, mochten ze een Chromebook van school te leen hebben, deze thuis laten om te gebruiken voor het huiswerk.
•    De digitale lesomgeving blijft openstaan, zodat het voor de leerlingen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt, als ze die dag niet naar school hoeven.
•    De maatregelen uit dit document gelden in iedere geval t/m 8 juni a.s.. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen. Zie Protocol Start o.b.s. de Stelling 11 mei
 

OP 11 MEI GAAN WE WEER BEPERKT OPEN!

Zoals jullie tijdens de persconferentie op 21 april hebben kunnen horen, gaan de scholen (met in achtneming  van verschillende maatregelen) op maandag 11 mei weer open.
Het is voor ons een hele puzzel om het allemaal vanaf 11 mei goed te kunnen organiseren. Hoe om te gaan bij brengen/halen van kinderen, werken met halve klassen, hygiëne, pauzes, opvang van leerlingen van ouders met vitale beroepen, zieke collega’s enz. Er zijn genoeg zaken waar we met zijn allen rekening moeten houden. 
Zodra wij alles helder hebben en de MR ook akkoord gaat met ons voorstel, zullen wij jullie in kennis stellen, hoe we vanaf 11 mei weer gaan starten. Wat we wel al aan kunnen geven is, dat klassen gesplitst zullen worden per groep. De leerlingen gaan om de dag de hele dag naar school. De ene groep maandag – woensdag – vrijdag, de andere groep dinsdag – donderdag bijvoorbeeld. Ouders van leerlingen met vitale beroepen kunnen op de dag(en) dat jullie kind(eren) niet naar school gaan een beroep doen op de buitenschoolse opvang.
Eind volgende week krijgen jullie verdere informatie over de richtlijnen die wij als school gaan toepassen.
In de bijlage bij Info nr. 16 de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid die wij gaan hanteren, maar sommige afspraken zullen we volgende week nog verduidelijken. 
Nog even een aantal punten die voor jullie belangrijk zijn om te weten: 
1. Onze meivakantie is tot en met 5 mei. 
2. Dit betekent dat wij als school op 6, 7 en 8 mei de noodopvang regelen tijdens de schooltijden. 
De BSO doet de voorschoolse en naschoolse opvang. Een aantal kinderen zijn voor deze dagen al opgegeven, deze ouders hoeven niet meer aan te geven dat ze opvang nodig zijn.
3. Op 6, 7 en 8 mei gaan de thuislessen voor de leerlingen gewoon door via Classroom en Meet.
Voor verder informatie zie de Nieuwsbrief - Info nr. 16 en de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid die wij gaan hanteren. Zie ook Protocol Start maandag 11 mei o.b.s. de Stelling

Een bloemetje voor het team van ons bestuur Comprix

Scholenkoepel Comprix heeft alle medewerkers van de 39 openbare basisscholen in Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf met een bloemetje bedankt voor hun inzet in deze coronatijd. 
Volgens Stichting Comprix stonden de medewerkers voor een grote uitdaging toen zij hun deuren moesten sluiten. Direct na het nieuws zijn alle medewerkers aan de slag gegaan om onderwijs op afstand te organiseren, zodat leerlingen thuis onderwijs kunnen blijven volgen.
“Het was een flinke klus voor de teams van onze scholen om zo snel mogelijk lespakketten te maken en een online leeromgeving te creëren, waarbij de klas contact heeft met de leerkracht”, aldus Sake Saakstra, bestuurder van Stichting Comprix. “Na de persconferentie van minister Slob zijn al onze collega’s aan de slag gegaan. We zijn oprecht trots op onze teams en willen in de vorm van een bloemetje onze dank voor hun inzet zichtbaar maken.”
 

Ouders en leerlingen wij zijn zó trots op jullie!

Het is een heftige tijd voor iedereen, maar het geeft ons ook weer nieuwe mogelijkheden. Wie had een maand geleden gedacht dat we onderwijs kunnen geven terwijl de kinderen thuis zijn? Of dat wij teambijeenkomsten online houden via Google Meet? Wij, teamleden van de Stelling, zeker niet. 
Toch hebben wij met elkaar via een Webinar Classroom en Meet, in een korte tijd een digitale lesomgeving opgezet voor de groepen 1 t/m 8 om zo onderwijs op afstand te kunnen geven. Het mooie van dit systeem is, dat je ook visueel contact hebt met de leerlingen en leerlingen met medeleerlingen. 
Het is geweldig hoe ouders en de leerlingen het thuiswerken opgepakt hebben. Wat ook niet altijd makkelijk is voor ouders naast hun eigen baan of als ze zelf thuis werken. Ook een aantal van onze collega’s zijn hier tegenaan gelopen, lesgeven aan je combigroepen en ondersteuning bieden aan je eigen kind(eren) thuis, dat valt niet mee.
Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken aan de collega’s, die alles op alles hebben gezet om er voor te zorgen dat de leerlingen toch verder kunnen met hun schoolwerk en wat we in een korte tijd hebben neergezet met elkaar. Bestuur van Comprix, het is heel fijn dat jullie ons alle dagen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen via de nieuwsbrief. 
Laten we hopen, dat we op korte termijn weer normaal onze dingen kunnen doen, die we voorheen zo 
van zelfsprekend vonden.