Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

Kledingactie Bag 2 School

In de maand april doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School.  Met deze actie willen wij geld inzamelen voor de activiteiten die er op school worden georganiseerd. Wij vragen u uw gebruikte kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen in te leveren op school.
Voor elke ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30.
Alle gezinnen hebben een speciale kledingzak gekregen voor deze kledingactie, maar u mag de kleding ook in andere zakken op school aanleveren.
De kleding wordt op 25 april opgehaald en wordt gesorteerd en ongesorteerd naar hulporganisaties in Oost- en West-Europa, Afrika en Azië gestuurd. Vervolgens komt de kleding terecht bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.
Inleveren kan tot dinsdag 24 april 2018.
De zakken worden in de hal van de school verzameld. Ook kunt u extra zakken vinden in de hal bij de hoofdingang. Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, oudervereniging en team van obs "de Stelling"

Open Dag/afsluiting van het project Italië

We zijn maandag 5  maart met het project “Italië” begonnen.Klaasje Herder onze leesconsulent van de bibliotheek opende het project met het maken van een lekkere pizza en ze gaf een boekpresentatie in alle klassen. Met groep 1 t/m 8  werken we ongeveer 3 weken aan dit project. Ook via Kunst & Coo krijgen de leerlingen expressie activiteiten aangeboden die een link hebben met Italië. Groep 5 t/m 8 hebben een workshop "Werken met steen" aangeboden gekregen. Ze hebben prachtige kunstwerken gemaakt van stukken steen. Groep 3 en 4 hebben een portret geschilderd met een link naar de Mona Lisa. Groep 1 en 2 krijgen 2 dramalessen aangeboden "De reis naar en door Italië”. Ook gaat onze vakleerkrachtmuziek Hinke Jelsma met de leerlingen oefen voor een leuke presentatie tijdens de afsluiting van het project op woensdagochtend 21 maart.

Op woensdagochtend 21 maart vanaf 11.00 uur is er voor de ouders/verzorgers en belangstellenden de gelegenheid om een kijkje in de klassen te komen nemen naar de afsluiting van het project “Italië.

Tevens is 21 maart de Open Dag voor het Openbaar Onderwijs en kunnen nieuwe gezinnen een kijkje nemen in de klassen.

      HET PROGRAMMA:
     11.00-11.45 uur Presentatie in de lokalen
     11.45-12.15 uur Presentatie van alle groepen in                                 
                               het speellokaal o.l.v. onze vakleerkrachtmuziek Hinke Jelsma
     12.15-12.30 uur Presentatie in de lokalen

U bent van harte welkom!