Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

Uitnodiging voor de Kennismakingsinloop

De schoolvakantie zit er bijna weer op. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad.
Wij wel en we zijn deze week al zo nu en dan op school aanwezig, zodat we maandag weer goed kunnen beginnen.

Hierbij willen wij jullie uitnodigen voor:

“DE KENNISMAKINGSINLOOP” op dinsdag 27 augustus, er is dan de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in de nieuwe groep/klas van uw kind(eren) en kennismaken met de nieuwe leerkrachten, juf Lisanne Kuipers groep 5/6 en  juf Henriëtte Moek groep 7/8.
De leerlingen zullen de ouders/verzorgers/belangstellenden een rondleiding geven.
Ook zijn de leidsters van Peuterspeelgroep “t Boemeltje” deze middag aanwezig, juf Mylou van Leeuwen en juf Anneke van de Bult.

U bent vanaf 16.30 uur van harte welkom tot 17.00 uur.

Boekenruilen uit de optearkasten
Vrijdag 30 augustus kunnen de kinderen weer boekenruilen.

Tot volgende week!

Laatste schooldag vrijdag 12 juli

Volgende week vrijdag 12 juli is alweer de laatste schooldag van dit jaar. We gaan er dan weer een gezellige boel van maken. De OV heeft voor alle leerlingen leuke activiteiten georganiseerd. Bij mooi weer gaan we lekker naar buiten maar mocht het regenen gaan we binnen leuke dingen doen.  

In de pauze krijgen jullie allemaal wat lekkers en wat drinken. Je hoeft dus geen fruit en drinken mee te nemen.

We verwachten de kinderen/leerlingen gewoon om 8:30 uur. Rond 11:30 gaan de kinderen/leerlingen nog even mee naar de lokalen om afscheid te nemen van de juffen en meesters. Om ongeveer 11:45 kunnen ze worden opgehaald en kan de vakantie beginnen!!!!!! 

LET OP: Speciale mededeling voor de kinderen van groep 1 t/m 4: Om deze dag nog feestelijker te maken mag je je mooiste verkleedkleren aandoen waar je goed in kunt bewegen. Je moet wel even zorgen dat je schoenen aan hebt waar je goed op kunt spelen.

LET OP: Speciale mededeling voor de leerlingen van groep 5 t/m 8: neem je beste humeur mee, een snufje intelligentie en doe je actieve schoenen aan.