Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

Kledingactie Bag 2 School

In de maand april doen wij mee met de kledinginzamelingsactie Bag2School.  Met deze actie willen wij geld inzamelen voor de activiteiten die er op school worden georganiseerd. Wij vragen u uw gebruikte kleding, lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen in te leveren op school.
Voor elke ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30.
Alle gezinnen hebben een speciale kledingzak gekregen voor deze kledingactie, maar u mag de kleding ook in andere zakken op school aanleveren.
De kleding wordt op 25 april opgehaald en wordt gesorteerd en ongesorteerd naar hulporganisaties in Oost- en West-Europa, Afrika en Azië gestuurd. Vervolgens komt de kleding terecht bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.
Inleveren kan tot dinsdag 24 april 2018.
De zakken worden in de hal van de school verzameld. Ook kunt u extra zakken vinden in de hal bij de hoofdingang. Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, oudervereniging en team van obs "de Stelling"