Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

MOP bedankt! Iedereen de beste wensen voor 2019!

Allereerst wil ik u, mede namens het team, een gezond en gelukkig 2019 wensen!
Voor onze school is 2019 gelijk al goed begonnen! We hebben een  cheque  van  € 272 ontvangen van de M.O.P. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van Bee-Bots en een aantal matten.
Een Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij, die in groep 1 t/m 8 te gebruiken is. Kinderen kunnen een Bee-Bot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen moet de Bee-Bot van tevoren de juiste commando’s krijgen. Bijvoorbeeld: twee stappen vooruit, een keer naar rechts en dan weer een stap vooruit. Bee-Bot kan tot 40 stappen onthouden. Hierdoor zijn uiteenlopende opdrachten uit te voeren. Zo leren de kinderen spelenderwijs programmeren.  
Er zijn diverse matten verkrijgbaar met de meest uiteenlopende opdrachten. Voor taal- en leesopdrachten is er bijvoorbeeld de ABC mat. Voor rekenen en tellen de Nummer mat enz.  
M.O.P. bedankt voor deze bijdrage we zijn  er erg blij mee.

De tijden voor de kerstviering op 20 december

  • 16.00 uur tot 16.30 uur ouders brengen gerechtjes naar de klassen
  • 16.30 uur kinderen verzamelen zich op het schoolplein, er worden kerstliedjes gespeeld door Crescendo
  • 17.00 uur opening.
  • Vanaf 18.15 uur zijn de ouders van harte welkom op het plein waar een drankje voor hen klaar staat!
  • 18.30 uur wordt de kerstviering afgesloten in de lokalen.