Welkom

 “De Stelling” is een middelgrote openbare basisschool. Als enige school in het dorp Makkinga functioneren we als een dorpsschool. De school neemt een centrale plaats in, in het dorpsleven en moet de levensvatbaarheid van het dorp vergroten. In dit kader streven we er naar dat alle kinderen, die de basisschoolleeftijd hebben, onze school te laten bezoeken, ongeacht levensvisie of levensovertuiging. Het uitgangspunt van onze school is dat alle kinderen en ouders zich er thuis moeten voelen.

Het is de enige school in Makkinga, een dorp met een rijk verenigingsleven gelegen in Ooststellingwerf, een prachtig gebied in de Friese zuidoosthoek. De school heeft ca. 90 leerlingen.

Een bloemetje voor het team van ons bestuur Comprix

Scholenkoepel Comprix heeft alle medewerkers van de 39 openbare basisscholen in Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf met een bloemetje bedankt voor hun inzet in deze coronatijd. 
Volgens Stichting Comprix stonden de medewerkers voor een grote uitdaging toen zij hun deuren moesten sluiten. Direct na het nieuws zijn alle medewerkers aan de slag gegaan om onderwijs op afstand te organiseren, zodat leerlingen thuis onderwijs kunnen blijven volgen.
“Het was een flinke klus voor de teams van onze scholen om zo snel mogelijk lespakketten te maken en een online leeromgeving te creëren, waarbij de klas contact heeft met de leerkracht”, aldus Sake Saakstra, bestuurder van Stichting Comprix. “Na de persconferentie van minister Slob zijn al onze collega’s aan de slag gegaan. We zijn oprecht trots op onze teams en willen in de vorm van een bloemetje onze dank voor hun inzet zichtbaar maken.”
 

Ouders en leerlingen wij zijn zó trots op jullie!

Het is een heftige tijd voor iedereen, maar het geeft ons ook weer nieuwe mogelijkheden. Wie had een maand geleden gedacht dat we onderwijs kunnen geven terwijl de kinderen thuis zijn? Of dat wij teambijeenkomsten online houden via Google Meet? Wij, teamleden van de Stelling, zeker niet. 
Toch hebben wij met elkaar via een Webinar Classroom en Meet, in een korte tijd een digitale lesomgeving opgezet voor de groepen 1 t/m 8 om zo onderwijs op afstand te kunnen geven. Het mooie van dit systeem is, dat je ook visueel contact hebt met de leerlingen en leerlingen met medeleerlingen. 
Het is geweldig hoe ouders en de leerlingen het thuiswerken opgepakt hebben. Wat ook niet altijd makkelijk is voor ouders naast hun eigen baan of als ze zelf thuis werken. Ook een aantal van onze collega’s zijn hier tegenaan gelopen, lesgeven aan je combigroepen en ondersteuning bieden aan je eigen kind(eren) thuis, dat valt niet mee.
Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken aan de collega’s, die alles op alles hebben gezet om er voor te zorgen dat de leerlingen toch verder kunnen met hun schoolwerk en wat we in een korte tijd hebben neergezet met elkaar. Bestuur van Comprix, het is heel fijn dat jullie ons alle dagen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen via de nieuwsbrief. 
Laten we hopen, dat we op korte termijn weer normaal onze dingen kunnen doen, die we voorheen zo 
van zelfsprekend vonden.
 

Informatie over thuiswerk leerlingen

We zijn als team druk aan het kijken hoe we een digitale leeromgeving gaan opzetten.
Met elkaar hebben we een Webinar gevolgd, zodat we ook verschillende lessen digitaal kunnen geven of klaar kunnen zetten. Het is dan ook mogelijk om visueel contact met de leerlingen te hebben. 
Om onderwijs op afstand mogelijk te maken via een laptop of Chromebook, moeten we ook weten of
iedereen online kan werken. Ook als we videocontact met de leerlingen willen organiseren zullen we dat af moeten stemmen, aangezien gezinnen meerdere kinderen hebben en er niet voor elk kind op het zelfde moment een laptop of Chromebook beschikbaar is.  De Chromebooks van school willen wij beschikbaar stellen aan gezinnen die geen of te weinig laptops tot hun beschikking hebben. Vandaar ook de vraag via Klasbord of online werken problemen oplevert. Helaas hebben wij op school maar 35 Chromebooks en hebben we 84 leerlingen, dus kunnen we niet iedereen een Chromebook meegeven. Na de inventarisatie kunnen we beslissen hoe wij de Chromebooks kunnen verdelen.  
Vandaag richten de leerkrachten de digitale leeromgeving zoveel mogelijk in met de link voor videocontact, de weektaak, antwoordenbladen van verschillende vakgebieden enz.
Morgen hebben we met de leerkrachten weer contact via Google Meet en gaan we bekijken hoe de Chromebooks verdeeld kunnen worden over de leerlingen, wanneer de Chromebooks uitgedeeld worden, hoe de dagplanning er van de verschillende groepen uit gaat zien en wanneer de videocontacten per groep worden ingepland.
Ook zal er een instructie brief worden gemaakt, hoe de leerlingen in de digitale leeromgeving kunnen komen.
Het is een erg onwerkelijke situatie en de vraag is hoe lang dit nog gaat duren.
Ons streven is om vanaf maandag 30 maart les te kunnen geven via de digitale leeromgeving Classroom.
We hebben nog lang niet van alle ouders antwoord gehad via Klasbord op de volgende vragen:
1. Is er bij de ouders van groep 1 en 2 behoefte aan deze online mogelijkheid?
2. Voor dit online werken, moeten leerlingen in het bezit zijn van een
laptop/Chromebook met Chrome. Als dit een probleem oplevert, wilt u dit dan uiterlijk 24 maart nog aangeven via een reactie op dit bericht in Klasbord (er blijken nog ouders te zijn die "meldingen" in Klasbord moeten activeren) of via de mail info@obsdestelling.nl.
We houden jullie op de hoogte.

De School is dicht vanaf maandag 16 maart t/m 6 april 2020

Waar we allemaal al op rekenden is nu een feit. Nederland is in de ban van het virus en alles wordt ingezet om de verspreiding van het virus in te dammen. De regering van Nederland heeft vanmiddag besloten de Nederlandse basisscholen vanaf maandag 16 maart te sluiten tot 6 april. 
Dat betekent dat op alle 39 scholen van Comprix vanaf maandag 16 maart ‘20 geen onderwijs wordt gegeven; de scholen gaan dicht.  Wij vragen u om uw kinderen thuis te houden en in principe voor eigen opvang te zorgen.  Zie voor verdere informatie het kopje "Nieuwsbrieven".
 

Laatste update Corona GGD

Donderdagmiddag 12 maart 2020 zijn door de Rijksoverheid de maatregelen per direct verscherpt om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) in te dammen en beter te beheersen. Deze maatregelen gelden ook voor kinderen die naar school gaan en/ of de kinderopvang (peuterspeelzaal, dagopvang, naschoolse opvang) bezoeken.

Maatregelen Rijksoverheid
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden voor heel Nederland, tot en met 31 maart. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:
•    Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
•    Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
•    Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
•    Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
•    Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
•    Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
*    Scholen in het basis -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven, dit geldt ook voor leerkrachten.

Houdt uw kind thuis als hij/zij verkoudheidsklachten heeft.
Kinderen met klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen niet naar school en/of de opvang. We vragen u uw kind dan thuis te houden. We zullen hier strenger dan u wellicht van ons gewend bent op moeten toezien en vragen hiervoor uw begrip. 

Hygiënemaatregelen
Naast de nieuwe maatregelen van Rijksoverheid, zijn ook de onderstaande maatregelen belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
•    Was je handen regelmatig met water en zeep
•    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•    Gebruik papieren zakdoekjes
•    Geen handen schudden
•    Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Het nieuwe coronavirus in Fryslân
Bij meerdere personen in de provincie Fryslân is nu een infectie met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Als het noodzakelijk is, zal GGD Fryslân onze school hierover verder informeren. 

Meer informatie
Op de website van GGD Fryslân vindt u de actuele situatie over de situatie in Fryslân. Heeft u nog vragen? Bel dan het landelijke informatienummer: 0800 - 1351 voor vragen over het coronavirus. Voor vragen over uw persoonlijke situatie belt u met GGD Fryslân Infectieziektebestrijding: 088 22 99 333 (iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur).