0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga destelling@comprix.nl

Team

Wie werken er in de school?

Sandra Graafstragroepsleerkracht van groep 1/2 en intern begeleider (IB-er)
Marita Tuinstraleerkracht groep 1/2
Heleen Villeriusgroepsleerkracht groep 3/4
Lianne Busstragroepsleerkracht groep 3/4 en 6
Sicco Dekkergroepsleerkracht groep 5/6
Henriette Moekgroepsleerkracht groep 7/8
Iepie Wijshakedirecteur
Sabien van Weeldenonderwijassistent en veiligheidscoordinator
Hinke Jelsmavakleerkracht muziek
Margo Visservakleerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs
Jacqueline de Ruitervakleerkracht  Godsdienstonderwijs

Als BHV-ers (bedrijfshulpverleners) zijn op onze school Sandra Graafstra en Iepie Wijshake aangesteld. Zij volgen hiervoor jaarlijks een herhalingscursus.