0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Team

Wie werken er in de school?

Nynke van der Zijl, directeur

Directie.destelling@comprix.nl

Henri√ętte Moek, leerkracht groep 7/8

henriette.moek@comprix.nl

Sicco Dekker, leerkracht groep 5/6

sicco.dekker@comprix.nl

Lianne Busstra, leerkracht groep 3/4

lianne.busstra@comprix.nl

Sandra Graafstra, leerkracht groep 1/2 en intern begeleidster

sandra.graafstra@comprix.nl

Marita Tuinstra, leerkracht groep 1/2

marit.tuinstra@comprix.nl

Sabien van Weelden, onderwijsassistent en veiligheidscoördinator

sabie.vanweelden@comprix.nl

Margo Visser, vakleerkracht Humanistisch vormingsonderwijs

Als BHV-ers (bedrijfshulpverleners) zijn op onze school Sandra Graafstra en Nynke van der Zijl aangesteld. Zij volgen hiervoor jaarlijks een herhalingscursus.