0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Schoolsponsoren

De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen. We doen dit zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zouden zijn. De sponsorcommissie op school, bestaande uit ouders, werft sponsors en onderhouden ook het contact met hen. Er is op school een "Sponsorbeleid o.b.s. "de Stelling".  De leerlingen en team van o.b.s. “de Stelling” zijn haar sponsors heel dankbaar, want de school heeft al een aantal zaken kunnen aanschaffen wat zonder sponsorgeld niet mogelijk zou zijn.

Het Bevoegd Gezag maakt onderscheid tussen sponsoring naar activiteiten, sponsoring van exploitatie en sponsoring van inventarisgoederen. De regels zijn vastgelegd in de convenant “Sponsoring” voor primair en voortgezet onderwijs.
Sponsorbeleid o.b.s. "de Stelling.

De schoolsponsoren voor het schooljaar 2019-2020 zijn: