0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Algemeen

Peuterspeelgroep Boemeltje is 2 dagen per week open, op maandag en donderdag. 
De openingstijden zijn: van 08.30 – 14.00 uur. Er wordt met het Piramideprogramma gewerkt. De dagindeling is volgens het Piramide systeem ingedeeld en vrij gestructureerd. Boemeltje is geen VVE-locatie, indien er peuters zijn die extra steun nodig hebben in de vorm van een derde ondersteunend dagdeel kan dit in een ander dorp. 

U bent altijd welkom om eens bij ons langs te komen. Wilt u hiervoor een afspraak maken bij de leidster van de groep? Dit kan via het mobiele nummer van Boemeltje: 0646134658.

DAGINDELING

De kinderen worden tussen 08.30 – 08.45 uur gebracht, mogen dan vrij spelen en bijvoorbeeld een puzzeltje maken met de ouders. Om 09.15 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd waarna de groep in twee kringen opgesplitst wordt en begint de activiteit van die ochtend. Dit noemen we de exploratiekring waarin een thema wordt besproken/uitgediept. Tijdens deze eerste kring eten we fruit en drinken we wat, dit geeft u mee aan uw peuter. Daarna is er ruimte voor een creatieve activiteit en één op één begeleiding. Dit noemen we tutoring. Tot 11.30 uur wordt er een werkje gemaakt of vrij gespeeld. We ruimen samen op en tussen 11:30 -12:30 uur lunchen we met elkaar. Uw peuter eet en drinkt wat u meegeeft. Hierna wordt een verhaaltje voorgelezen, een bewegingsactiviteit gedaan en/of gezongen. De bewegingsactiviteit kan binnen of buiten plaatsvinden. Uiteraard is er ook ruimte om uit te rusten. Dit noemen we een rustmoment. Voordat de peuters weer worden opgehaald is er ruimte voor een activiteit uit het thema waar we die weken mee werken. We sluiten de dag af in een kring en om 14:00uur komen de ouders en verzorgers de peuters weer ophalen. Ouders met een peuter van 2 tot 2,5 jaar kunnen kiezen of ze een contract willen tot 12:00uur of tot 14:00uur. Wordt de peuter 2,5 jaar dan al het contract automatisch omgezet worden naar 14:00uur.

ONDERSTEUNING OP DE GROEP

De groepen worden begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel een vrijwilliger en/of een stagiaire. Op peuterspeelgroep Boemeltje werken de volgende pedagogisch medewerkers: Seia de Vegt, Nynke Bekkema en Angenietje v/d Tol.

OUDERCOMMISSIE

De speelgroep heeft een oudercommissie die hand en spandiensten verzorgt op de speelgroep, zoals bijvoorbeeld het organiseren van ouderavonden, het Sint – en kerstfeest en de laatste schooldag. Ook draagt de OC zorg voor extra activiteiten die extra inkomsten binnen brengen.

LOCATIE

De peuterspeelgroep van Makkinga is gehuisvest in het gebouw van OBS de Stelling. Er is 1 groepsruimte en er wordt gebruik gemaakt van het speellokaal van de basisschool.

INSCHRIJVEN EN ANDERE FORMULIEREN

Wilt u uw peuter aanmelden, gegevens wijzigen? Of heeft u vragen over wat u gaat betalen aan ouderbijdrage?

FORMULIEREN

Om uw zoon of dochter in te kunnen schrijven voor een Peuterspeelgroep kunt u het aanmeldingsformulier invullen.  Als u het formulier volledig ingevuld en ondertekend hebt en de aanvullende informatie verzameld hebt, kunt u het formulier inleveren bij een peuterspeelgroep of opsturen naar Stichting Scala, Peuterspeelgroepen, Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde. U kunt de formulieren ook afgeven bij de peuteradministratie: Moskampweg 3-5 Oosterwolde.

INSCHRIJFGELD

Om de inschrijving van uw peuter te voltooien, vragen we u om het inschrijfgeld van € 2,50 over te maken naar Scala, bankrekeningnummer NL66 RABO 0349 9731 21 onder vermelding van “inschrijfgeld PSG” en de naam van uw peuter.

OUDERBIJDRAGE

Als uw peuter naar de peuterspeelgroep gaat, betaalt u een ouderbijdrage. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of  voor subsidie van de gemeente Ooststellingwerf. Alle ouders betalen netto ongeveer dezelfde ouderbijdrage. In de publicatie netto ouderbijdrage tabellen vindt u de huidige netto bedragen.
Lees ook:
Bruto berekening ouderbijdrage
Netto ouderbijdrage in tabel gemeentelijke subsidie

Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, hoeft u geen inkomensgegevens aan Scala te verstrekken. U ontvangt van ons een overeenkomst kinderopvangtoeslag waarmee u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de belastingdienst. Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie van de gemeente, dan moet u een inkomensverklaring aanvragen bij de belasting (over het laatste jaar dat u aangifte gedaan heeft). In geval van een tweeoudergezin vraagt u twee inkomensverklaringen aan. U stuurt de originele inkomensverklaring(en) op naar Scala. U ontvangt van ons een overeenkomst subsidie peuterspeelgroep met daarin de voor u geldende ouderbijdrage. U hoeft niet zelf subsidie aan te vragen bij de gemeente!

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de formulieren of bij het aanvragen van inkomensverklaringen of kinderopvangtoeslag, neemt u dan gerust contact op met Ella van den Berg (peuteradministratie) of Thamar Molenaar (coördinator).

Lees ook: Wat kost Kinderopvang in Nederland?

SOORT CONTRACT

Ouders met een peuter van 2 tot 2,5 jaar kunnen kiezen of ze een contract willen tot 12:00uur of tot 14:00uur. Wordt de peuter 2,5 jaar dan zal het contract automatisch omgezet worden naar 14:00uur.

WIJZIGINGEN

Als u verhuist, uw gezinssituatie verandert of u gaat (weer) werken of stopt met werken, dan verzoeken we u dit door te geven door het invullen van het wijzigingsformulier en dit op te sturen naar: Stichting Scala, Postbus 8, 8430 AA te Oosterwolde. Als de verandering betekent dat uw ouderbijdrage aan de peuterspeelgroep wijzigt bijvoorbeeld omdat u in aanmerking komt voor de subsidieregeling van de gemeente of dat u kinderopvangtoeslag aan moet vragen, laten we u dat weten. Waar nodig, ontvangt u dan ook een nieuw contract van ons.

TOESTEMMING OVERDRACHT GEGEVENS

Als uw peuter 4 jaar wordt, gaat uw peuter naar de basisschool. De gegevens van uw peuter dragen wij dan graag over aan de leerkracht van groep 1. Dat doen wij alleen als u toestemming heeft gegeven om de gegevens van uw peuter over te mogen dragen. Daarom verzoeken wij u het toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren bij de peuterspeelgroep of op te sturen naar Stichting Scala, Postbus 8, 8430 AA te Oosterwolde.

MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op met Ella van den Berg (peuteradministratie ) of met Thamar Molenaar (coördinator).