0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Leerlingenraad

Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. Deze leerlingen behartigen de belangen van leerlingen en denken mee met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

Een leerlingenraad is een afvaardiging van leerlingen, die hun groep vertegenwoordigen. Zij brengen ideeën en voorstellen op tafel, stellen vragen, of werken voorstellen uit om voor te kunnen leggen aan het schoolteam. De kinderen in de klas kunnen ook  meedenken. Deze resultaten kunnen weer ingebracht worden bij de leerlingenraad.

Het doel is de kinderen enthousiast te maken in het meedenken en  mee laten beslissen over praktische veranderingen binnen de school ter bevordering van de sfeer. De leerlingenraad is voor leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8 die:
-  hun zegje durven te doen of dat willen leren - ideeën hebben over veranderingen op school
-  de mening van andere kinderen kunnen verwoorden
- het leuk vinden om een stukje in de Info te schrijven
-  de ideeën uit de raad kunnen terugkoppelen naar hun groep
- nieuwsgierig zijn
In de leerlingenraad zitten in totaal 6 leerlingen, die het volgende schooljaar in groep 5 (1 leerling), groep 6 (1 leerling), groep 7 (2 leerlingen) en groep 8 (2 leerlingen) zitten. Uit groep 7 en 8 wordt er per groep 1 leerling gekozen door de medeleerlingen. Er vindt een loting plaats onder de andere leerlingen.

De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer in de 6-8 weken samen met juf Iepie. Zie document Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten:

Groep 51 leerling
Groep 61 leerling
Groep 72 leerlingen
Groep 82 leerlingen