0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in, dat kinderen in of nabij de school voorschools kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en na school tot 18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvangopvang mogelijk. Professionele leidsters en/of gastouders vangen de kinderen op.
Sinds 2012 is er binnen onze school de mogelijkheid voor ouders gebruik te maken van BSO De Kinderkei.

Op de buitenschoolse opvang in onze school kunnen schoolgaande kinderen zowel voor als na schooltijd bij De Kinderkei terecht, van maandag tot en met vrijdag en wordt er flexibel omgegaan met de opvangtijden.
‘s Ochtends vanaf 7.00 uur zijn de kinderen welkom. Na schooltijd kunnen ze tot 18.30 uur worden opgevangen. Tijdens de vakantie wordt er gewerkt met  themaweken met leuke uitstapjes en activiteiten, die garant staan voor veel speelplezier. Daarbij staat ook  altijd een uitje gepland naar de indoor-speeltuin van de Kinderkei op de locatie Keiweg in Wolvega.

De buitenschoolse opvang is voor kinderen, naast thuis en school, de derde opvoedingssfeer. Het is daarom ook belangrijk dat de opvang zo goed mogelijk aansluit bij de opvoedingssituatie thuis. Het is de bedoeling dat de kinderen zich veilig en thuis voelen tijdens de opvang en dat ze activiteiten kunnen doen die aansluiten bij hun belevingswereld, interesses en mogelijkheden. Daarom wordt er gewerkt  met een vaste leidster op de groep. Ook wordt er veel ruimte geboden om het even lekker rustig aan te doen. Bijvoorbeeld even bij praten bij met een kopje thee, bekertje ranja of even lekker je eigen ding te doen.

Meer informatie vindt u op de site van de Kinderkei www.kinderkei.nl  

Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met:

Kinderopvang De Kinderkei
Locatie BSO De Stelling
Oosterhuisweg 7
8423 TG Makkinga
Tel: 0561 851066
info@dekinderkei.nl