0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga directie.destelling@comprix.nl

Schoolorganisatie

De school heeft 4 groepen. We maken onderscheid in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). De groepsverdeling voor het schooljaar 2022– 2023 ziet er als volgt uit:
Er is één kleutergroep, nl. groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. De school werkt volgens het z.g. ”jaarklassensysteem”.

Groepsgrootte

Groep 1 :8 leerlingen + nieuwe ll. in de loop van het jaar
Groep 2 : 9 leerlingen
Groep 3 : 7 leerlingen
Groep 4 : 11 leerlingen
Groep 5 : 7 leerlingen
Groep 6 : 14 leerlingen
Groep 7: 9 leerlingen
Groep 8: 8 leerlingen