0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Schoolorganisatie

De school heeft 4 groepen. We maken onderscheid in de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). De groepsverdeling voor het schooljaar 2023– 2024 ziet er als volgt uit:
Er is één kleutergroep, nl. groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. De school werkt volgens het z.g. ”jaarklassensysteem”.

Groepsgrootte

Groep 1/2 :13 leerlingen + nieuwe ll. in de loop van het jaar
Groep 3/4 : 20 leerlingen
Groep 5/6 : 17 leerlingen
Groep 7/8: 23 leerlingen