0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Plaatsingswijzer

Vanaf groep 6 worden de scores van ons leerlingvolgsysteem Cito verwerkt in de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft een schooladvies op basis van de leerlingvolgsysteemscores (Cito) die in de groepen 6 t/m 8 door uw kind behaald worden. De onderdelen Begrijpend Lezen en Rekenen & Wiskunde tellen bij de plaatsingswijzer het zwaarst.
 

De leerkracht van groep 6 geeft u uitleg over de werking van de Plaatsingswijzer. Hieronder hebben wij de informatiebrochure nog een keer toegevoegd, zodat u alles thuis ook nog eens rustig door kunt lezen.