0516 - 441439Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkingadirectie.destelling@comprix.nl

Aanmelding en plaatsing van leerlingen

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als u kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding bepaald de school of zij aan de ondersteunigsvraag kan voldoen. Zie Aanmeldprocedure bij verzoek tot inschrijving. Een kind mag naar school als het vier jaar is. Ieder kind moet naar school als het vijf jaar is geworden. Gaat een kind voor het eerst naar school, dan is dat best even wennen. Om de gewenning zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen, mogen alle nieuwe leerlingen vanaf het moment dat ze drie jaar en tien maanden zijn vijf dagdelen komen meedraaien in de groep. Deze dagdelen kunnen afgesproken worden met de groepsleerkracht. U kunt helpen de overgang vlotter te laten verlopen door thuis alvast enkele dingen te oefenen. Aan- en uitkleden: dit is aan de orde bij het naar huis of naar buiten gaan en natuurlijk bij de gymnastiek. Bij binnenkomst zelf jas uitdoen, ophangen, tas wegzetten. Bij wc-bezoek: broek open maken/dicht doen, billen afvegen, handen wassen. We gaan ervan uit dat kinderen die naar school gaan zindelijk zijn. Als het nodig is zullen de leerkrachten helpen, maar het is niet hun taak om kinderen zindelijk te maken. Natuurlijk kan uw kind  altijd om hulp vragen.

Er wordt een afspraak gemaakt met de directeur, zij zorgt voor de informatie, een rondleiding door het gebouw en de inschrijving. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de gegevens uit de baby- en peuterperiode, om vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de mogelijkheden van het kind.

Wanneer een leerling van een andere school komt, neemt de directeur contact op met de vorige school. Bij verandering van school moet een onderwijskundig rapport worden verzonden door de “oude” school. Na ontvangst zal de nieuwe leerling worden ingeschreven of zal er een verder onderzoek plaatsvinden, indien het een leerling met een speciale onderwijsbehoefte en een specifieke hulpvraag blijkt te zijn. De leerling wordt pas na dit onderzoek ingeschreven.