0516 - 441439 Oosterhuisweg 7, 8423 TG Makkinga directie.destelling@comprix.nl

Het kabinet heeft gelukkig besloten dat de scholen openblijven. Daar zijn we erg blij mee. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het cruciaal dat de scholen open blijven. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden.  OCW noemt het verantwoord de school open te houden als we een aantal maatregelen treffen. 
De MR geleding van onze school is in kennis gesteld van onderstaande maatregel en heeft hiermee ingestemd:
* Kinderen met milde verkoudheidsklachten blijven thuis. Dit advies is dus aangescherpt, want met milde klachten mochten kinderen eerder nog wel naar school toe. Wanneer een leerling toch met verkoudheidsklachten op school komt en de leerkracht voelt zich hier niet veilig bij, dan mag hij/zij vragen om deze leerling op te laten halen/ naar huis te “sturen”.
* Kinderen met verkoudheidsklachten moeten worden getest (pcr test). Is deze test negatief, en hebben ze geen hele erge verkoudheidsklachten (koorts, hoestbuien, groene snottebellen), dan mogen ze naar school, maar moet er wel 2 keer per week een zelftest worden gedaan.
* Leerlingen komen zoveel mogelijk alleen naar school, bij jongere kinderen wordt de leerling door maximaal een ouder/verzorger gebracht of gehaald.
* Ouder(s), verzorger(s) houden anderhalve meter afstand van elkaar en wachten buiten het plein.
* Ouders/verzorgers met peuters/kleuters lopen over het grote plein langs het hek over het “Jan de Groot pad” naar de ingang van het plein van de kleuters. Ouders/verzorgers dragen een mondneusmasker. 
*Alle volwassenen houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand. Mondneusmasker wordt zowel in de school als ook op het schoolplein gedragen.
* Om een zo veilig mogelijke situatie voor uw kind te krijgen, willen we graag dat u bij het brengen en halen met de auto parkeert op het parkeerterrein bij de kleuters. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen over het kleuterplein lopen naar de hoofdingang op het grote plein.
* De MR gaat akkoord met het dringende advies om leerlingen vanaf groep 6 mondkapjes te laten dragen in de gangen. In de klas, wanneer de kinderen op hun stoel zitten mag het mondkapje af. We zullen echter geen kinderen naar huis sturen wanneer ze geen mondkapje dragen. Wel zullen wij als leerkrachten het dringende advies om een mondkapje te dragen stimuleren bij deze leerlingen om hen aan te moedigen het wel te doen. Voor leerkrachten is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht.
* Personeel dat lesgeeft aan de groepen 5 t/m 8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. Dit kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen. 
* Leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst.
* De leerkrachten zullen de leerlingen opvangen in de gang.
* Leerlingen die jarig zijn mogen alleen trakteren op voorverpakte traktaties.
* We zullen onze pauzetijden niet aanpassen. We hebben een groot plein en we zien dat de leerlingen zich goed verspreiden over het plein. Ook bij het naar binnen en buiten gaan staan de groepen niet door elkaar, maar gaan ze al gefaseerd naar binnen en komen ze niet met elkaar in aanraking.
* Er komt een dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (vanaf groep 6) om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt voor zowel personeel als leerlingen die immuun of niet immuun zijn. Deze testen voor de leerlingen worden op school aangeleverd. Wanneer de distributie van deze testen zal zijn, wordt binnenkort  bekend gemaakt en dan zullen we jullie hierover op de hoogte stellen. 
* Ouder(s), verzorger(s) mogen niet in school komen op dit moment, tenzij het echt noodzakelijk is en in overleg met de directie.
* Mocht het noodzakelijk zijn dat er een gesprek nodig is, dan zal de leerkracht contact met Jullie opnemen.
* Wanneer in quarantaine? Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het Coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine en volgen de instructies van de GGD. Dit is ook van toepassing als je gevaccineerd bent. 
Zie ook https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
Externen in de school:
In de communicatie vanuit de PO-Raad werd expliciet gemeld dat externen niet welkom zijn op de scholen. We hebben getracht dit uitgangspunt te vertalen naar Comprix en komen daarbij tot het volgende:

  • Ouders zijn alleen op uitnodiging welkom op school. Het gaat dan altijd om hun kind(eren).
  • Sinterklaas en de kerstman zijn niet welkom op school en schoolomgeving.
  • Hulpouders in welke vorm ook zijn niet welkom op de scholen.
  • Cultuuraanbieders, vakleerkrachten en alles wat daar op lijkt, zijn niet welkom op de scholen.
  • Leerkrachten GVO/HVO zijn niet welkom op school, deze lessen worden weer online gegeven.
  • Activiteiten van de buurtsportcoaches gaan niet door.
  • Medewerkers van instanties ten behoeve van fysiotherapie, dyslexieondersteuning enz. aan individuele kinderen zijn welkom indien ze zich aan de afstand- en veiligheidsvoorschriften houden.
  • Stagiaires van de reguliere opleidingen zijn welkom.

In deze situatie is het in ieders belang om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij rekenen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt, zich aan de voorschriften houdt en bij twijfel geen onnodige risico’s neemt. Dit is niet alleen van belang voor ieders gezondheid, maar ook om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
De situatie rondom corona vraagt veel van ons allemaal. Toch zullen we met elkaar moeten volhouden en hopen dat er snel weer versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Pas goed op elkaar en blijf gezond!
Het is belangrijk, dat u  als ouder dagelijks het Ouderportaal en de mail checkt!

Geplaatst op: 28 November 2021

terug